Participatiewet

 

 

 

 

De Participatiewet, met afstand de wet met de mooiste naam.

 

Participeren is meedoen. En meedoen is fijn. Vooral als je dat op de arbeidsmarkt om wat voor reden niet kunt- of doet en dus ondersteuning nodig hebt om de weg naar de arbeidsmarkt (terug) te vinden. Voor degenen die zich structureel aan de kant van de maatschappij (gezet) voelen, soms ook wanen, lijkt deze op 1 januari 2015 ingevoerde wet dan ook een prachtig iets. Met als doelstelling om mensen die tot nu toe weinig kansen kregen toegang te verschaffen tot een volwaardige plek op de arbeidsmarkt, is het dat ook. Kansen voor hen die al niet meer in kansen geloofden. Evenals emancipatie en opheffen van stigmatisering van deze groep. Saamhorigheid en voldoening door bij te dragen aan de samenleving. Helaas kent de praktijk altijd een keerzijde. Zeker als de immer zwaarwegende factor geld de overhand neemt en er uiteindelijk op veel punten voorbij wordt gegaan aan het doel van deze ambitieuze wet. Effectiviteit en winstgevendheid kunnen sociale verantwoordelijkheid, sociaal ondernemerschap overschaduwen. De wel degelijk mogelijke positieve werking kan zo bij voorbaat worden ingedamd.

Bijstandsgerechtigden en mensen met een fysieke of geestelijke beperking worden verplicht tot werk dat niet in alle gevallen passend is. Vaak gaat het om tijdelijk, saai en/of onderbetaald werk. Natuurlijk kan gesteld worden dat werk, werk is en bij voldoening onbetaalbaar, maar als mensen zich gebruikt of gedwongen voelen tot iets wat voor hen niet goed voelt, kan dat niet bevorderlijk zijn voor hun welzijn en daarmee is de samenleving als geheel ook absoluut niet gebaat. Als dan bovendien blijkt dat de wet werkgevers een slinkse manier biedt om de eigen werknemers te vervangen door aanzienlijk goedkopere krachten, gebeurt het tegendeel van wat de wet juist beoogde. Arbeidskrachten die allang “meededen” mogen dat ineens niet meer ten behoeve van mensen die het op die manier eigenlijk ook helemaal niet willen.

In plaats van een oprechte mogelijkheid krijgen om mee te doen, te participeren en zich te ontwikkelen, met het goede gevoel dat daarmee gepaard gaat, wordt men juist bevestigd in de niet te benijden rol van underdog. En worden er dus en passant nog meer mensen in die rol geduwd, omdat het financieel lucratiever is om mensen in het kader van deze wet in te zetten in plaats van goed werkgeverschap ten opzichte van de eigen werknemers te tonen.

In ons prachtige Oldambt, waar zoveel mensen al dat moois, dwars door hun armoede, ziekte, schuldenlast en laag zelfbeeld, niet eens meer kunnen zien, zou de Participatiewet een opwaartse zwengel in hun vicieuze cirkel kunnen zijn. En wellicht is het dat in veel gevallen ook, maar voor een deel betekent het ook het extra benadrukken van de uitzichtloze situatie omdat de hoop op kansen al snel door de realiteit in de kiem gesmoord wordt. Waar er zeker sprake is van een stimulerende, positieve werking, is het ook zo dat mensen zich juist eerder gekleineerd kunnen voelen.

Ieder voordeel heeft een nadeel. Onze voetballegende zei het doeltreffend. En dan nog, hoe iets ervaren wordt is het gevolg van hoe naar dingen gekeken wordt. Wat wil je zien? Is het glas halfvol of halfleeg? Is men in staat te relativeren, te leren en zichzelf zo een werkelijke kans te geven of wentelt men zich in slachtofferschap? Geen wet die daar ook maar iets aan kan veranderen. Die macht ligt uitsluitend bij ons. Of we er gebruik van maken, bepalen we helemaal zelf.

Conclusie:

Voor Oldambt Aktief wordt het tijd dat de participatiewet zo gehanteerd wordt als de bedoeling is en een hulpmiddel moet zijn naar regulier werk en niet als een soort uitzendbureau of tewerkstelling instantie zoals het TDC nu is waar men zwaar onderbetaald wordt en zijn of haar eigen opleiding zelf moet betalen.

Oldambt Aktief zet zich in voor een grotere en betere toegankelijkheid voor de burgers zodat die een beroep op de Participatie kunnen doen.

 

Voor Oldambt Aktief is dit een speerpunt bij de komende verkiezingen.

 

Dé Sociale Democratische Burgerpartij.Oldambt Aktief,

t Ken aans, ’t Mot aans.
Namens O.A Nico Postmus Fractievoorzitter.  Nico met wijsvinger

 

 

Geplaatst op 10 oktober 2017 in de categorie Overig nieuws - No Comments.

Het vervolg we gaan verder na de vakantie.

Beste bezoekers van de site hartelijk welkom,

Allereerst moet ik even mijn excuses aanbieden voor de lange tijd dat er niets op de site gezet is.

Maar we hebben de vakantie achter de rug en nu weer volop aan het politieke spektakel beginnen, want er staat heel veel te gebeuren voor ons.

Denk aan de wmo, zorg, participatie, pgb en noem het allemaal maar op, wij strijden voor een goede en rechtvaardige verdeling van de uitgaven en helemaal voor die mensen die dat het hardst nodig zijn.

En niet met zorg geld de begroting op orde houden maar naar de burgers die het heel hard nodig zijn. Kortom we hebben veel werk te doen en doen dat voor de inwoners van de mooie gemeente Oldambt.

Wij gaan voor u de discussie en uitdaging aan om een zo goed en eerlijk mogelijk beleid voor elkaar te krijgen met een rechte rug en eerlijkheid en openheid gaan we door. Dus beste mensen tot binnenkort, want ik wacht niet weer zo lang met wat op de site te zetten. En als u suggesties of iedeeen heeft kom er a.u.b. mee wij luisteren altijd en als we kans zien om te helpen doen we dat zeker met raad of daad.

Tot gauw uw fractievoorzitter Nico Postmus.

Geplaatst op 27 augustus 2015 in de categorie Overig nieuws - No Comments.

De partij gaat door???!!!

Het is een hele tijd stil geweest rond Oldambt Aktief.

Daar was alle reden voor want na een korte ziekte is helaas onze zoon en partijleider Pieter Postmus overleden.

Maar hij heeft wel wat nagelaten en dat is natuurlijk de partij. Wij gaan daar mee door met dezelfde inzet en energie. Wij willen er voor u allen zijn en blijven: niet voor de burger maar met de burger.

Wij willen luisteren naar de burger, naar u dus. We willen zoveel mogelijk ons geluid en onze standpunten laten horen.

Er komt veel op ons af dit jaar: de WMO, de participatiewet en de drie decentralisaties, wij willen ervoor zorgen dat alles in elk geval zo sociaal mogelijk wordt uitgevoerd. De burger mag niet de dupe worden van de bezuinigingsdrift van dit kabinet en onze coalitie.

Bezuinigen moet daar gebeuren waar het voor gewone mensen het minste pijn doet.

 

We hebben een nieuwe fractievoorzitter, Nico Postmus, maar we gaan op de oude voet verder,

de standpunten van Oldambt Aktief blijven recht overeind, zoals Pieter het heeft bedoeld:

‘het kan anders en het moet anders maar zeker socialer’

 

Geplaatst op 2 april 2015 in de categorie Overig nieuws - No Comments.

Van de fractievoorzitter.

We zijn nu 8 maanden na de verkiezingen. De afgelopen maanden zijn zeer intensief geweest. We zijn vooral bezig geweest om de partij organisatorisch opnieuw vorm te geven. Deze klus is nog niet helemaal klaar, de laatste puntjes worden de komende Algemene Leden Vergadering op de spreekwoordelijke “i” gezet. Overigens, als u bij deze vergadering aanwezig wilt zijn, dan staat onze deur uiteraard altijd open!

 

Ook hebben we een nieuw lid in de partij mogen verwelkomen. Meedenken, meepraten en vooral ook meebeslissen staat bij ons hoog in het vaandel. Iedereen heeft dus evenveel te zeggen en alles word in de uiteindelijke beslissing meegewogen.

 

De afgelopen maanden zijn er ook een paar harde noten geweest die gekraakt moesten worden.

 

Dit was het bericht van Pieter dat nog niet geplaatst was, hij heeft het niet meer af kunnen maken helaas.

Maar ik wil u allen dit niet onthouden dus vandaar dat we dit wel plaatsen.

Geplaatst op 2 april 2015 in de categorie Overig nieuws - No Comments.

Afschaffen betaald parkeren, verhoging OZB en Herindeling

Oldambt Aktief is, was en blijft groot voorstander van vrij parkeren in het centrum van Winschoten. De afgelopen jaren is het uurtarief van het betaald parkeren op een dermate hoog niveau gekomen, dat het centrum van Winschoten volstrekt onaantrekkelijk werd om gezellig een middag te gaan winkelen. De verdeling van de kosten zijn als volgt. 151.000,- word door de gemeente op tafel gelegd. De rest, het overgrote deel, door de ondernemers zelf. Maar laten we eerlijk zijn, voor het centrum van Winschoten is dit goed. Niets doen levert alleen maar meer leegstand op en daarmee help je het centrum binnen afzienbare tijd om zeep!


Dat de OZB in Oldambt niet met 10% maar met 8% verhoogd is, is een zoethoudertje. Dat die 2% er nu is afgegaan word betaald door een extra verhoging van de belasting die bijvoorbeeld nutsbedrijven moeten betalen op hun leidingennetwerk in de Oldambtster bodem. Daarbij kun je denken aan het waterbedrijf, je gas en stroomleverancier, maar bijvoorbeeld ook je televisie (de ziggo etc.). 3x raden wat die gaan doen! Juist ja! Door berekenen aan u! Trouwens, pikant detail is wel dat het Rijk bezig is met verbieden van de belasting op leidingen en kabels. Wanneer die kogel door de kerk is, heeft de gemeente Oldambt een fiks probleem! Immers, die belastinginkomsten zijn dan weg en dat gat moet gedekt worden…..denk dat we een nieuwe bezuinigingsronde voelen aankomen!

Daarnaast is het zo dat mensen die chronisch ziek zijn of een lichamelijke beperking hebben, nu nog een tegemoetkoming krijgen van het Rijk. Dat moet de gemeente volgend jaar doen. De SP, PvdA, PvhN en het CDA echter hebben gemeend om van het budget hiervoor maar even 6 ton in te pikken en hiermee de begroting sluitend te maken. Wanneer u nu ziektekosten hebt en in de problemen komt en onder de Bijstandsnorm van 115% van het minimum komt, dan heeft u geluk! Zo niet……jammer dan! De gemeente moet een sluitende begroting hebben en doet dit over de ruggen van chronisch zieken en gehandicapten. Wanneer u tot deze doelgroep behoort en ook nog een eigen woning heeft, dan heeft u helemaal de jackpot te pakken!

Al met al zijn we lekker sociaal bezig met elkaar…….maar goed dat Oldambt Aktief dit soort maatregelen niet steunt!

Toch ook nog even over de herindeling. Achter de schermen is er van alles gaande waar wij, u en ik als Oldambtsters, niks van mogen weten. Dit terwijl het u en mij, de Oldambtsters, wel aangaat. Wij doen dus ook niet mee met deze vorm van achterkamertjespolitiek. Wij hebben gister een motie ingediend waarin het college opgedragen word om de inwoners van onze gemeente te vragen of men uberhaupt wel op een herindeling zit te wachten. U raad het waarschijnlijk al wel, deze motie is afgeschoten. De overgrote meerderheid van de gemeenteraad geeft geen snars om uw mening. U hebt eens in de 4 jaar de mogelijkheid uw stem te geven en voor de rest word u vriendelijk verzocht u mond te houden.

Wij ondersteunen dit niet langer! Wij vinden dat u gevraagd moet worden of er een nieuwe herindeling moet komen! Omdat het over u gaat!

Geplaatst op 16 november 2014 in de categorie Overig nieuws - No Comments.