Nico de Leede

Beste inwoners van Oldambt,

In memoriam helaas is afgelopen herfst ons zeer gedreven en kundig jurist Nico ontvallen. Ik mis hem nog elke dag we waren twee met dezelfde naam maar ook met identieke gedachten. Ik was en ben eigenlijk zonder hem vleugellam maar zoals Nico zei “ik hou je van boven samen met Pieter in de gaten en blijven O.A. steunen”.

Erelid O.A.

Mijn naam is Nico de Leede en ik ben in de jaren 80 afgestudeerd als sociaal jurist. Daarvoor was ik al aktief in de Rechtswinkel en op de afdeling Arbeidszaken van het Arbeidsbueau. Tevens heb ik bij het GAK (nu UWV)
ervaring opgedaan op de afdeling WAO en nadien gewerkt als Sociaal
Raadsman. Nu ben ik al jaren op al deze terreinen werkzaam als zelfstandig jurist in Finsterwolde. Daar was ik actief in Dorpsbelangen, waar ik me onder meer bezig hield met verkeersveiligheid, sloop in dorpskernen enz.

Momenteel ben commissieraadslid voor Oldambt Aktief in twee raadscommissies, nl. Bestuur, Middelen en Ruimte en de raadscommissie Samenleving, Werk en Inkomen. Hierdoor krijg je een goed inzicht in de
verschillende problemen voor onze inwoners.

Vanuit mijn achtergrond en vanuit de filosofie van de oprichter van onze
partij, de veel te jong overleden Pieter Postmus, kiezen wij als partij in
de allereerste plaats voor de mensen aan de onderkant, d.w.z. de mensen met een uitkering, werkeloze jongeren en de ouderen, al dan niet alleenstaand.

Met uw stem kunnen we zorgen dat de stem van al deze mensen veel
krachtiger wordt gehoord en vertegenwoordigd in de nieuwe gemeenteraad.
Deze mensen zijn te lang als kop van Jut gebruikt, dat moet stoppen!

Wij rekenen op uw stem.