Clubhuis de Horizon

Vrijdag 5 april jongsleden waren Jacob Venema en Gea Geerdes namens Oldambt Aktief, aanwezig bij de open dag van Clubhuis de Horizon.

Een clubhuis dat zich inzet voor mensen die door psychische klachten in de problemen zijn geraakt.

Onder het genot van een hapje en drankje is er uitleg gegeven over het concept waarmee men te werk gaat.

Men krijgt hier handvaten om vanuit eigen kracht het leven opnieuw te ontdekken, dit met behulp van de coördinator, stafleden en clubleden.

Met behulp van deze geweldige manier van werken wordt een stimulans gevonden in de persoonlijke groei en ontwikkeling.

Mensen mogen en kunnen daar zichzelf zijn.

De verbondenheid voel je al bij binnenkomst, mensen doen het zelf maar niet alleen.

Door middel van activiteiten zoals; verkoop van computers via stichting Leergeld, samen boodschappen doen, koken en eten.

Sociale contact door dat lekkere kopje koffie, waar een mens zich weer goed door voelt.

Een warm hart en luisterend oor, jezelf kunnen zijn ondanks je problemen.

Ook menig computer deskundigheid is aanwezig in het clubhuis.

Oldambt Aktief vindt dit een mooi initiatief en draagt Clubhuis de Horizon een heel warm hart toe.

Namens Oldambt Aktief

Jacob Venema

Gea Geerdes

Begraafplaats Oostwold

Beste inwoners,

Het zal u niet zijn ontgaan dat er afgelopen periode nogal roering is geweest omtrent de begraafplaats te Oostwold.
Plaatselijke inwoners en getroffen bezoekers zijn al 3 jaren bezig om een begaanbaar pad te kunnen realiseren om zodoende een bezoek te kunnen brengen aan de daarliggende geliefden.
Op het gewenste bezoek vanuit mevrouw Noordegraaf(commissielid VCP), zijn wij als partij natuurlijk vanzelfsprekend ingegaan.
Naast de foto’s hebben we afgelopen maandag met eigen ogen kunnen aanschouwen, hoe de huidige en droevige situatie er op dit moment bij ligt.
Een onacceptabele situatie.
Steun vanuit Oldambt Aktief was hierin zeker op zijn plaats, hetgeen gebeurde door onze commissielid Gea Geerdes, maandagavond 1 april tijdens de commissievergadering.

Een getroffen inwoner/grafbezoeker heeft hierover een verhaal geschreven.
Een stuk geschreven uit het hart die wij u niet willen laten ontgaan.

Namens Oldambt Aktief

Gea Geerdes
commissielid SWI

De Ti Ta Tovenoar vant Oldambt

Tis ol weer bienoa drei joar leed´n
dat we hier aandacht aan heb´n besteed´n
betreed´n vant kerkhof was nait best
en dus besloot´n ze op ´t lest
dat pad verhaard mos wees´n
zodat de mens´n nait meer oetgleed´n
zo gezegd en gedoan
bin´n ze der mit aant waak goan
gruine kerakter wast ´d oetgangspunt
En dus wer het waak aan Koen Meijer gunt
ondanks bezwoar´n van medestanders
kwam´n der oop´n tegels, kon nait anders
vanof begun wast nait te best
en bin´n wie bie de instanties west
wetholders en roadsleed´n aangesprook´n
mor joa, het pad bleef kloot´n
ofgeloop´n moandag bin´n wie der mitnander west
en zag´n aalmoal ´t was nait best
VCP, Oldambt Aktief en PvdA waar´n der nait over te spreek´n
Mit ´n beetje mazzel ken je hier de poot´n wel breek´n
Mit rollator, handstok en hoge hak´n
ken´n je doar zo mor op joen bek smak´n
dus bin´n wie ´s oamds noar de vergoadern goan
om te kiek´n hou wie mitnander der veur stoan
En toun dit eindlek aan de beurt was kom´n
en onze ti ta tovenaar de lessenoar haar beklom´n
om zien epistel veur te leez´n
Wellicht om aandern veur te wees´n
Wat dizze man nou haar bedocht
tis misschien wel wat ver gezocht
Ain rollator mit´n strandstoule mos der kom´n
de köst´n bienoa 4000 euro kon hom niks bom´n
En wat de roadscommissie der ook teeg’n in ging breng’n hij ging zok in allerlei bocht’n wring’n
Zoon wetholder verdaint ain rode koart
en nou mor mit gezwinde voart
noar de wens’n van de belanghebbenden lustern
’t haar ol kloar wees’n mot’n gustern

Ain belanghebbende,

Eeljo Stek, Goldhoorn 3 9682 XL Oostwold 06-50614111

CRISIS

Goeiedag inwoners,
Oldambt Aktief leest even als u beste inwoner in het nieuws, dat de CRISIS ten einde komt ..Maar ook zien we steeds meer mensen richting de voedselbank gaan . Dan vragen we ons toch af hoe dit mogelijk is ??

De uitkeringsgerechtigden vinden vaker een betaalde baan, zo laat het journaal ons weten. Dat is mooi, maar de beginnende arbeider loopt daardoor gelijk tegen problemen aan . De uitkering wordt per direct stopgezet waardoor je in vele gevallen pas 2 maanden later je eerste loon ontvangt, als je begint met een 0-uren contract. Het begin van een tekortkoming, namelijk een maandgeld. De vaste lasten gaan echter wel door . Dit moet anders en kan anders!!

De stijgingen van onze onkosten kan ook niemand zijn ontgaan.
Het BTW-TARIEF ging per 1 januari 2019 van 6% naar 9% , een aanslag in de portemonnee tijdens het boodschappen doen . Zelfs de goedkoopste supermarkt is niet meer goedkoop .
De ENERGIEKOSTEN zijn ook met 9% verhoogd . Dit gaat de gemiddelde gebruiker van gas en licht al snel 25,00 euro meer kosten PER MAAND . Het was een misrekening ,zo werd gesproken, echter word dit niet weer recht getrokken ??
Daardoor gedwongen keuzes voor ons als inwoner die we door de ontstane situatie moeten maken, bijvoorbeeld—-verwarming lager, minder en korter douchen, iets wat voor sommige ten koste kan gaan van de juiste persoonlijke verzorging.
***Rijden in een ELECTRISCHE AUTO, een voorkeur van onze samenleving dat wordt beloond door de overheid. Een mogelijkheid die voor geringe groep inwoners is weggelegd. In vele situaties zal in de toekomst gaan betekenen dat de mensen met weinig inkomsten straks de auto in kunnen leveren , een te grote aanslag die drukt op de maandelijkse onkosten. Hoe komen deze mensen dan nog op hun werk ?? En de uitkeringsgerechtigden vereenzamen nog meer door de daardoor ontstane huiselijke isolement.
***Dan nog de PARTICIPATIEFONDS !
Een jaarlijkse tegemoetkoming die de doelgroep kan gebruiken voor oa een bioscoopbezoek , abonnement voor de bibliotheek of lidmaatschap voor een sportvereniging enz.
Dat is een fijne vergoeding om toch onder de mensen te kunnen blijven . Maar er zijn vele minima die dit bedrag niet krijgen, omdat men op jaarbasis zo goed als nihil boven de maximale inkomsten ontvangen . Ook deze mensen hebben recht op een acceptabele manier . Maar dit word hun ernstig ontnomen .

Ook steeds meer MEDICATIE valt dit jaar niet meer in het pakket van de zorgverzekering .
Vele chronisch zieke mensen kunnen hierdoor niet meer hun vertrouwde medicatie krijgen waarmee men nog enigszins goed op functioneren . Dit heeft vergaande gevolgen . Er zijn medicijnen die nu opeens tientallen euro´s per maand extra gaan kosten. Een onkostenplaatje te betalen uit eigen zak . Als je dat geld niet hebt, worden de medicijnen simpelweg geschrapt, met alle gevolgen van dien.

Hoe denkt de gemeente hier mee om te willen gaan!!! Zijn hier potjes voor gereserveerd ?
Moeten we als gemeente niet zorg dragen voor onze zieke inwoners ? Of is dat ONZE ZORG niet ??

En zo komen we weer uit bij het einde van de crisis !
Een crisis waar het eind nog niet van in zicht is!
Deze situatie drukt nog steeds op heel veel mensen en hun menswaardig bestaan . Een punt om met elkaar toch eens goed over na te denken !

Meedenken en werken aan maatschappelijke verbetering voor iedere laag van onze bevolking, niet meer en niet minder. Zorgen voor een samenleving waarin ieder telt en meetelt, in voor en tegenspoed. Respect, normen en waarden voor een ieder in onze samenleving.

Koers, Klaarheid en Kansen………de visie van Oldambt Aktief
Koers— die wij als partij met jullie willen varen
Klaarheid– de duidelijke en heldere taal die voor een iedere te begrijpen is
Kansen– die een ieder mens verdient, ongeacht hun situatie………..

Namens Oldambt Aktief
Lineke de Jonge

42

Bereikte mensen
3

Betrokkenheidsacties

“welzijn van de patiënt en de Cosis medewerkers”

“welzijn van de patiënt en de Cosis medewerkers”, in het Verpleeghuis Old Wolde van Oosterlengte te Winschoten.

De afgelopen dagen zal het U niet zijn ontgaan dat het opnieuw Oosterlengte is die in het nieuws is om op 1 april 2019 ( geen 1 april grap)te stoppen met de samenwerking van Cosis (voormalig NOVO organisatie).

Cosis,is een organisatie, die mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking helpt grip te krijgen op het leven.

Dat juist deze doelgroep de samenwerking die binnen en buiten het verpleeghuis Old Wolde veel waardering en respect geniet, is een onomstotelijk bewijs voor hun onmisbaarheid.

Heeft de directie van Zorginstelling Oosterlengte, deze bedrijfsvoering met de directieleden en de Centrale Cliëntenraad als mede met de Ondernemingsraad overlegt?

Is er goedkeuring over deze genomen belangrijke principebesluiten van de Raad van Toezicht?

Een keuze die blijkbaar boven het menselijk/ sociaal belang staat, waar de bezuinigingen onder de noemer van “prioriteiten stellen”, deze 12 Cosis- personeelsleden met een rugzakje/ beperking met hun 2 deskundige begeleiders inzetbaar voor de hulpbehoevende mensen, nu zomaar worden afgeserveerd.

1 van de sociale aspecten wat Oosterlengte kenmerkt, het media contact -de krant.

Deze ligt niet langer meer op de leestafel(s);moet dit ook worden gezien als een vooraf genomen bezuinigingsbesluit?

Voor de inwoners van Old Wolde en daarmee ook de overige bewoners van de verpleeghuislocaties van Oosterlengte, behoort het lezen van de courant tot de verleden tijd. Vooral het buitengebeuren via de krant, de enige mogelijkheid tot kennisname van informatie over de buitenwereld , spreekt niet langer voor zich.

Hoe ziet hun toekomstige situatie er straks uit?

Daar waar de directie van Oosterlengte voor de zoveelste keer met de botte bijl inhakt op voorzieningen t.b.v. het personeel en haar bewoners, spreekt de directie over “cliënten”, de contribuanten van de zorginstelling. Wij spreken met respect over een groep zeer van zorg afhankelijke cliënten, zijnde bewoners met veel waardevolle levenservaringen en niet te vergeten hun zwaar bevochten maatschappelijke bijdragen voor de samenleving toen en nu, waaruit de financiële middelen worden gegenereerd om het Balkenende-norm overstijgende salaris voor de directeur te betalen.

Begrip en respect voor een groep Cosis-medewerkers die zijn binnen gehaald, na een eerdere bezuinigingsronde op verzorgend Oosterlengte personeel, zijn de Cosis-mensen, die zich dagelijks inzetten voor de hulpbehoevende medemens en zich met hart en ziel inzetten om hun baan met volle 100% overtuiging te kunnen waarmaken, blijken nu ineens boventallig te zijn.

Juist die groep Cosis-medewerkers, die dat stukje extra kunnen bieden, om zo de enorme werkdruk van het verplegend personeel daar waar mogelijk te ondersteunen, worden nu aan de kant gezet en in een “andere ruimte” geplaatst. Wat die “andere ruimte” moge zijn, zal vast niet op de begroting mogen drukken!

Daar waar de Oosterlengte directie spreekt over catering en tuinwerkzaamheden, vergeet men de vele grote waardevolle belangen, zoals “het groepsbelang stimuleren” door mee te werken aan een sociaal evenement als

bijvoorbeeld de bingomiddag, bewoners helpen die zelf niet fruit kunnen afpellen door een handicap, daar waar het tekort aan vrijwilligers toeneemt, zijn zij er om de bewoners te ondersteunen. Een gesprek hebben met de bewoners en daar waar nodig een luisterend oor, er zijn voor de bewoners, even laten lachen en stralen, bijvoorbeeld, omdat iemand van de groep samen met hun een liedje gaat zingen.

Het noodgedwongen moeten verblijven als cliënt(en), heeft nadrukkelijk een ernstige rede voor hun verblijf in het verpleeg/verzorgingshuis Old Wolde. Naast Rust, Reinheid en Regelmaat, is er een zorgplicht om een menswaardig verblijf te bieden voor allen die hierin een bijdrage moeten ontvangen.

Dezelfde cliënt(en) die door een Cosis-medewerker met zeer veel liefde en aandacht worden verzorgd, juist dat stukje extra uiterlijke verzorging wat anders zo onmogelijk is vanwege de hoge werkdruk van het verplegend personeel, is van onschatbare waarde.

De toenemende spaarzame vrijwilliger die samen met de fantastische cateringgroep kookt, die iedere bewoner kent, in levensvraag en behoefte uit de zovele situaties die zich dagelijks afspelen, kan niet gemist worden.

Een gemeenschappelijke ruimte waar het samenzijn zo belangrijk is, vooral juist deze dingen node moeten missen, is echter ondenkbaar.

Een groep Cosis-medewerkers en hun begeleiding, zeer gemotiveerde mensen, die dagelijks hun beste been voorzetten, om het belang van de bewoners boven alles te stellen.

Die glimlach, praatje, gesprekje, vertroeteling, helpende hand: zegt de directie van Oosterlengte dat er per 1 april voor hen geen ruimte meer is binnen Old Wolde.

Dit is onvoorstelbaar en niet te bevatten.

De Cosis-medewerkers bij Old Wolde, hebben dit beslist niet verdiend!

Tot slot.

Wie is er na 1 april de extra helpende hand, het vertrouwde gezicht voor al die hulpbehoevende cliënten, onze medemensen? Kom niet aan met het antwoord, “de vrijwilligers”.

De directie van Old Wolde is toch wel bekend met het fenomeen van grote schaarste aan vrijwilligers.

Directie, kunt u aangeven waar U de oplossing ziet voor cliënten en de Cosis-medewerkers nu en in de toekomst, zonder een bezuinigingsronde ?

Afsluitend: de fractie en bestuur Oldambt Aktief maken zich hier zeer ernstige zorgen over!