Begraafplaats Oostwold

Beste inwoners,

Het zal u niet zijn ontgaan dat er afgelopen periode nogal roering is geweest omtrent de begraafplaats te Oostwold.
Plaatselijke inwoners en getroffen bezoekers zijn al 3 jaren bezig om een begaanbaar pad te kunnen realiseren om zodoende een bezoek te kunnen brengen aan de daarliggende geliefden.
Op het gewenste bezoek vanuit mevrouw Noordegraaf(commissielid VCP), zijn wij als partij natuurlijk vanzelfsprekend ingegaan.
Naast de foto’s hebben we afgelopen maandag met eigen ogen kunnen aanschouwen, hoe de huidige en droevige situatie er op dit moment bij ligt.
Een onacceptabele situatie.
Steun vanuit Oldambt Aktief was hierin zeker op zijn plaats, hetgeen gebeurde door onze commissielid Gea Geerdes, maandagavond 1 april tijdens de commissievergadering.

Een getroffen inwoner/grafbezoeker heeft hierover een verhaal geschreven.
Een stuk geschreven uit het hart die wij u niet willen laten ontgaan.

Namens Oldambt Aktief

Gea Geerdes
commissielid SWI

De Ti Ta Tovenoar vant Oldambt

Tis ol weer bienoa drei joar leed´n
dat we hier aandacht aan heb´n besteed´n
betreed´n vant kerkhof was nait best
en dus besloot´n ze op ´t lest
dat pad verhaard mos wees´n
zodat de mens´n nait meer oetgleed´n
zo gezegd en gedoan
bin´n ze der mit aant waak goan
gruine kerakter wast ´d oetgangspunt
En dus wer het waak aan Koen Meijer gunt
ondanks bezwoar´n van medestanders
kwam´n der oop´n tegels, kon nait anders
vanof begun wast nait te best
en bin´n wie bie de instanties west
wetholders en roadsleed´n aangesprook´n
mor joa, het pad bleef kloot´n
ofgeloop´n moandag bin´n wie der mitnander west
en zag´n aalmoal ´t was nait best
VCP, Oldambt Aktief en PvdA waar´n der nait over te spreek´n
Mit ´n beetje mazzel ken je hier de poot´n wel breek´n
Mit rollator, handstok en hoge hak´n
ken´n je doar zo mor op joen bek smak´n
dus bin´n wie ´s oamds noar de vergoadern goan
om te kiek´n hou wie mitnander der veur stoan
En toun dit eindlek aan de beurt was kom´n
en onze ti ta tovenaar de lessenoar haar beklom´n
om zien epistel veur te leez´n
Wellicht om aandern veur te wees´n
Wat dizze man nou haar bedocht
tis misschien wel wat ver gezocht
Ain rollator mit´n strandstoule mos der kom´n
de köst´n bienoa 4000 euro kon hom niks bom´n
En wat de roadscommissie der ook teeg’n in ging breng’n hij ging zok in allerlei bocht’n wring’n
Zoon wetholder verdaint ain rode koart
en nou mor mit gezwinde voart
noar de wens’n van de belanghebbenden lustern
’t haar ol kloar wees’n mot’n gustern

Ain belanghebbende,

Eeljo Stek, Goldhoorn 3 9682 XL Oostwold 06-50614111