CRISIS

Goeiedag inwoners,
Oldambt Aktief leest even als u beste inwoner in het nieuws, dat de CRISIS ten einde komt ..Maar ook zien we steeds meer mensen richting de voedselbank gaan . Dan vragen we ons toch af hoe dit mogelijk is ??

De uitkeringsgerechtigden vinden vaker een betaalde baan, zo laat het journaal ons weten. Dat is mooi, maar de beginnende arbeider loopt daardoor gelijk tegen problemen aan . De uitkering wordt per direct stopgezet waardoor je in vele gevallen pas 2 maanden later je eerste loon ontvangt, als je begint met een 0-uren contract. Het begin van een tekortkoming, namelijk een maandgeld. De vaste lasten gaan echter wel door . Dit moet anders en kan anders!!

De stijgingen van onze onkosten kan ook niemand zijn ontgaan.
Het BTW-TARIEF ging per 1 januari 2019 van 6% naar 9% , een aanslag in de portemonnee tijdens het boodschappen doen . Zelfs de goedkoopste supermarkt is niet meer goedkoop .
De ENERGIEKOSTEN zijn ook met 9% verhoogd . Dit gaat de gemiddelde gebruiker van gas en licht al snel 25,00 euro meer kosten PER MAAND . Het was een misrekening ,zo werd gesproken, echter word dit niet weer recht getrokken ??
Daardoor gedwongen keuzes voor ons als inwoner die we door de ontstane situatie moeten maken, bijvoorbeeld—-verwarming lager, minder en korter douchen, iets wat voor sommige ten koste kan gaan van de juiste persoonlijke verzorging.
***Rijden in een ELECTRISCHE AUTO, een voorkeur van onze samenleving dat wordt beloond door de overheid. Een mogelijkheid die voor geringe groep inwoners is weggelegd. In vele situaties zal in de toekomst gaan betekenen dat de mensen met weinig inkomsten straks de auto in kunnen leveren , een te grote aanslag die drukt op de maandelijkse onkosten. Hoe komen deze mensen dan nog op hun werk ?? En de uitkeringsgerechtigden vereenzamen nog meer door de daardoor ontstane huiselijke isolement.
***Dan nog de PARTICIPATIEFONDS !
Een jaarlijkse tegemoetkoming die de doelgroep kan gebruiken voor oa een bioscoopbezoek , abonnement voor de bibliotheek of lidmaatschap voor een sportvereniging enz.
Dat is een fijne vergoeding om toch onder de mensen te kunnen blijven . Maar er zijn vele minima die dit bedrag niet krijgen, omdat men op jaarbasis zo goed als nihil boven de maximale inkomsten ontvangen . Ook deze mensen hebben recht op een acceptabele manier . Maar dit word hun ernstig ontnomen .

Ook steeds meer MEDICATIE valt dit jaar niet meer in het pakket van de zorgverzekering .
Vele chronisch zieke mensen kunnen hierdoor niet meer hun vertrouwde medicatie krijgen waarmee men nog enigszins goed op functioneren . Dit heeft vergaande gevolgen . Er zijn medicijnen die nu opeens tientallen euro´s per maand extra gaan kosten. Een onkostenplaatje te betalen uit eigen zak . Als je dat geld niet hebt, worden de medicijnen simpelweg geschrapt, met alle gevolgen van dien.

Hoe denkt de gemeente hier mee om te willen gaan!!! Zijn hier potjes voor gereserveerd ?
Moeten we als gemeente niet zorg dragen voor onze zieke inwoners ? Of is dat ONZE ZORG niet ??

En zo komen we weer uit bij het einde van de crisis !
Een crisis waar het eind nog niet van in zicht is!
Deze situatie drukt nog steeds op heel veel mensen en hun menswaardig bestaan . Een punt om met elkaar toch eens goed over na te denken !

Meedenken en werken aan maatschappelijke verbetering voor iedere laag van onze bevolking, niet meer en niet minder. Zorgen voor een samenleving waarin ieder telt en meetelt, in voor en tegenspoed. Respect, normen en waarden voor een ieder in onze samenleving.

Koers, Klaarheid en Kansen………de visie van Oldambt Aktief
Koers— die wij als partij met jullie willen varen
Klaarheid– de duidelijke en heldere taal die voor een iedere te begrijpen is
Kansen– die een ieder mens verdient, ongeacht hun situatie………..

Namens Oldambt Aktief
Lineke de Jonge

42

Bereikte mensen
3

Betrokkenheidsacties