“welzijn van de patiënt en de Cosis medewerkers”

“welzijn van de patiënt en de Cosis medewerkers”, in het Verpleeghuis Old Wolde van Oosterlengte te Winschoten.

De afgelopen dagen zal het U niet zijn ontgaan dat het opnieuw Oosterlengte is die in het nieuws is om op 1 april 2019 ( geen 1 april grap)te stoppen met de samenwerking van Cosis (voormalig NOVO organisatie).

Cosis,is een organisatie, die mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking helpt grip te krijgen op het leven.

Dat juist deze doelgroep de samenwerking die binnen en buiten het verpleeghuis Old Wolde veel waardering en respect geniet, is een onomstotelijk bewijs voor hun onmisbaarheid.

Heeft de directie van Zorginstelling Oosterlengte, deze bedrijfsvoering met de directieleden en de Centrale Cliëntenraad als mede met de Ondernemingsraad overlegt?

Is er goedkeuring over deze genomen belangrijke principebesluiten van de Raad van Toezicht?

Een keuze die blijkbaar boven het menselijk/ sociaal belang staat, waar de bezuinigingen onder de noemer van “prioriteiten stellen”, deze 12 Cosis- personeelsleden met een rugzakje/ beperking met hun 2 deskundige begeleiders inzetbaar voor de hulpbehoevende mensen, nu zomaar worden afgeserveerd.

1 van de sociale aspecten wat Oosterlengte kenmerkt, het media contact -de krant.

Deze ligt niet langer meer op de leestafel(s);moet dit ook worden gezien als een vooraf genomen bezuinigingsbesluit?

Voor de inwoners van Old Wolde en daarmee ook de overige bewoners van de verpleeghuislocaties van Oosterlengte, behoort het lezen van de courant tot de verleden tijd. Vooral het buitengebeuren via de krant, de enige mogelijkheid tot kennisname van informatie over de buitenwereld , spreekt niet langer voor zich.

Hoe ziet hun toekomstige situatie er straks uit?

Daar waar de directie van Oosterlengte voor de zoveelste keer met de botte bijl inhakt op voorzieningen t.b.v. het personeel en haar bewoners, spreekt de directie over “cliënten”, de contribuanten van de zorginstelling. Wij spreken met respect over een groep zeer van zorg afhankelijke cliënten, zijnde bewoners met veel waardevolle levenservaringen en niet te vergeten hun zwaar bevochten maatschappelijke bijdragen voor de samenleving toen en nu, waaruit de financiële middelen worden gegenereerd om het Balkenende-norm overstijgende salaris voor de directeur te betalen.

Begrip en respect voor een groep Cosis-medewerkers die zijn binnen gehaald, na een eerdere bezuinigingsronde op verzorgend Oosterlengte personeel, zijn de Cosis-mensen, die zich dagelijks inzetten voor de hulpbehoevende medemens en zich met hart en ziel inzetten om hun baan met volle 100% overtuiging te kunnen waarmaken, blijken nu ineens boventallig te zijn.

Juist die groep Cosis-medewerkers, die dat stukje extra kunnen bieden, om zo de enorme werkdruk van het verplegend personeel daar waar mogelijk te ondersteunen, worden nu aan de kant gezet en in een “andere ruimte” geplaatst. Wat die “andere ruimte” moge zijn, zal vast niet op de begroting mogen drukken!

Daar waar de Oosterlengte directie spreekt over catering en tuinwerkzaamheden, vergeet men de vele grote waardevolle belangen, zoals “het groepsbelang stimuleren” door mee te werken aan een sociaal evenement als

bijvoorbeeld de bingomiddag, bewoners helpen die zelf niet fruit kunnen afpellen door een handicap, daar waar het tekort aan vrijwilligers toeneemt, zijn zij er om de bewoners te ondersteunen. Een gesprek hebben met de bewoners en daar waar nodig een luisterend oor, er zijn voor de bewoners, even laten lachen en stralen, bijvoorbeeld, omdat iemand van de groep samen met hun een liedje gaat zingen.

Het noodgedwongen moeten verblijven als cliënt(en), heeft nadrukkelijk een ernstige rede voor hun verblijf in het verpleeg/verzorgingshuis Old Wolde. Naast Rust, Reinheid en Regelmaat, is er een zorgplicht om een menswaardig verblijf te bieden voor allen die hierin een bijdrage moeten ontvangen.

Dezelfde cliënt(en) die door een Cosis-medewerker met zeer veel liefde en aandacht worden verzorgd, juist dat stukje extra uiterlijke verzorging wat anders zo onmogelijk is vanwege de hoge werkdruk van het verplegend personeel, is van onschatbare waarde.

De toenemende spaarzame vrijwilliger die samen met de fantastische cateringgroep kookt, die iedere bewoner kent, in levensvraag en behoefte uit de zovele situaties die zich dagelijks afspelen, kan niet gemist worden.

Een gemeenschappelijke ruimte waar het samenzijn zo belangrijk is, vooral juist deze dingen node moeten missen, is echter ondenkbaar.

Een groep Cosis-medewerkers en hun begeleiding, zeer gemotiveerde mensen, die dagelijks hun beste been voorzetten, om het belang van de bewoners boven alles te stellen.

Die glimlach, praatje, gesprekje, vertroeteling, helpende hand: zegt de directie van Oosterlengte dat er per 1 april voor hen geen ruimte meer is binnen Old Wolde.

Dit is onvoorstelbaar en niet te bevatten.

De Cosis-medewerkers bij Old Wolde, hebben dit beslist niet verdiend!

Tot slot.

Wie is er na 1 april de extra helpende hand, het vertrouwde gezicht voor al die hulpbehoevende cliënten, onze medemensen? Kom niet aan met het antwoord, “de vrijwilligers”.

De directie van Old Wolde is toch wel bekend met het fenomeen van grote schaarste aan vrijwilligers.

Directie, kunt u aangeven waar U de oplossing ziet voor cliënten en de Cosis-medewerkers nu en in de toekomst, zonder een bezuinigingsronde ?

Afsluitend: de fractie en bestuur Oldambt Aktief maken zich hier zeer ernstige zorgen over!