Bond van Oldambtster Belastingbetalers komt met rapport over bouw De Klinker

HIER HEEFT ONZE GRONDLEGGER(PIETER POSTMUS)VAN OLDAMBT AKTIEF EEUWENLANGE DISCUSSIES OVER GEVOERD..
NU BLIJKT OOK WEER, OGEN VAN DE INWONERS ZIJN DESTIJDS DICHT GEDRUKT.
EN NU DE 1,5 MILJOEN STRAKS ZEKER NEERLEGGEN OP HET BORDJE VAN DE INWONERS!!!!!!
ONS ANTWOORDT IS DUIDELIJK: NEE…..

WINSCHOTENDe Bond van Oldambtster Belastingbetalers heeft een rapport geschreven over de bouw van cultuurhuis De Klinker In Winschoten.

De Klinker geldt als één van de meest omstreden bouwprojecten van de afgelopen jaren in Winschoten. Het begon met massale protesten tegen het plan om de oude Klinker (en Muziekschool) af te breken. Vervolgens ontstonden ellenlange discussies in de Winschoter, later Oldambtster, politiek over de bouw. Tijdens het bouwen ging de aannemer, Benus Bouw, failliet waardoor de bouw enkele miljoenen euro’s duurder uit viel.

Omdat er zoveel was misgegaan, wilde een aantal politieke partijen graag een onafhankelijk onderzoek. Dat is er uiteindelijk nooit gekomen. Reden voor de Bond van Oldambtster Belastingbetalers.

Belangrijkste conclusies

Belangrijkste conclusies van dit rapport zijn dat een belangrijke reden voor de bouw kostenbesparing was. Door het samenvoegen van bibliotheek, muziekschool, en theater zou volgens de plannenmakers zelfs een kleine winst op de exploitatie kunnen worden behaald.  Inmiddels is duidelijk dat het omgekeerde het geval is, zo wordt gesteld. De huidige Klinker kost bijna twee keer zoveel als de oude.

Verder, zo staat in het rapport, heeft de gemeenteraad meerdere rapporten door externe deskundigen laten opstellen waarin nadrukkelijk werd gewaarschuwd voor de risico’s van het project. “Men heeft zich er niets van aangetrokken. Sterker nog, verhalen over mogelijke winst werden voor zoete koek geslikt.”

Daarnaast, zo wordt beweerd, gaat de curator in het Benus-faillissement zich nu richten op de gemeente Oldambt. Er zou nog een onbetaalde rekening van 1,5 miljoen euro voor meerwerk van Benus liggen. De toenmalige projectleider van de gemeente heeft daar, volgens de Bond, zijn handtekening onder gezet. Gesteld wordt dat de kans aanwezig is dat de gemeente alsnog maximaal 1,5 miljoen euro moet betalen op de extra miljoenen die het al gekost heeft.

Complete verslag

Het complete verslag is te lezen op: http://www.bondvanoldambtsterbelastingbetalers.nl/cultuurhuis-bouw-en-exploitatie/