Afschaffen betaald parkeren, verhoging OZB en Herindeling

Oldambt Aktief is, was en blijft groot voorstander van vrij parkeren in het centrum van Winschoten. De afgelopen jaren is het uurtarief van het betaald parkeren op een dermate hoog niveau gekomen, dat het centrum van Winschoten volstrekt onaantrekkelijk werd om gezellig een middag te gaan winkelen. De verdeling van de kosten zijn als volgt. 151.000,- word door de gemeente op tafel gelegd. De rest, het overgrote deel, door de ondernemers zelf. Maar laten we eerlijk zijn, voor het centrum van Winschoten is dit goed. Niets doen levert alleen maar meer leegstand op en daarmee help je het centrum binnen afzienbare tijd om zeep!


Dat de OZB in Oldambt niet met 10% maar met 8% verhoogd is, is een zoethoudertje. Dat die 2% er nu is afgegaan word betaald door een extra verhoging van de belasting die bijvoorbeeld nutsbedrijven moeten betalen op hun leidingennetwerk in de Oldambtster bodem. Daarbij kun je denken aan het waterbedrijf, je gas en stroomleverancier, maar bijvoorbeeld ook je televisie (de ziggo etc.). 3x raden wat die gaan doen! Juist ja! Door berekenen aan u! Trouwens, pikant detail is wel dat het Rijk bezig is met verbieden van de belasting op leidingen en kabels. Wanneer die kogel door de kerk is, heeft de gemeente Oldambt een fiks probleem! Immers, die belastinginkomsten zijn dan weg en dat gat moet gedekt worden…..denk dat we een nieuwe bezuinigingsronde voelen aankomen!

Daarnaast is het zo dat mensen die chronisch ziek zijn of een lichamelijke beperking hebben, nu nog een tegemoetkoming krijgen van het Rijk. Dat moet de gemeente volgend jaar doen. De SP, PvdA, PvhN en het CDA echter hebben gemeend om van het budget hiervoor maar even 6 ton in te pikken en hiermee de begroting sluitend te maken. Wanneer u nu ziektekosten hebt en in de problemen komt en onder de Bijstandsnorm van 115% van het minimum komt, dan heeft u geluk! Zo niet……jammer dan! De gemeente moet een sluitende begroting hebben en doet dit over de ruggen van chronisch zieken en gehandicapten. Wanneer u tot deze doelgroep behoort en ook nog een eigen woning heeft, dan heeft u helemaal de jackpot te pakken!

Al met al zijn we lekker sociaal bezig met elkaar…….maar goed dat Oldambt Aktief dit soort maatregelen niet steunt!

Toch ook nog even over de herindeling. Achter de schermen is er van alles gaande waar wij, u en ik als Oldambtsters, niks van mogen weten. Dit terwijl het u en mij, de Oldambtsters, wel aangaat. Wij doen dus ook niet mee met deze vorm van achterkamertjespolitiek. Wij hebben gister een motie ingediend waarin het college opgedragen word om de inwoners van onze gemeente te vragen of men uberhaupt wel op een herindeling zit te wachten. U raad het waarschijnlijk al wel, deze motie is afgeschoten. De overgrote meerderheid van de gemeenteraad geeft geen snars om uw mening. U hebt eens in de 4 jaar de mogelijkheid uw stem te geven en voor de rest word u vriendelijk verzocht u mond te houden.

Wij ondersteunen dit niet langer! Wij vinden dat u gevraagd moet worden of er een nieuwe herindeling moet komen! Omdat het over u gaat!