Om enige onduidelijkheid weg te nemen!

De laatste paar dagen krijgen wij meer en meer het verwijt te horen dat “de gemeenteraad de begroting heeft goed gekeurd en dus ook akkoord is gegaan met een OZB verhoging van 10%”. Dit alles natuurlijk vanwege het feit dat dit in vol ornaat op tafel is gekomen na de crisis in het Oldambtster college van B en W en het vertrek van Geert van der Wal uit de CDA fractie. Ik zal puntsgewijs even een toelichting geven op deze punten.

1. De gemeenteraad heeft nog niets besloten! De begroting 2015 van de gemeente Oldambt word volgende maand pas besproken. Dat de coalitiepartijen elkaar nu al min of meer opleggen om wel akkoord te gaan met deze begroting, is aan hen en dat moeten zij zelf maar uitzoeken. Dat dit met coalitiebelangen en partijpolitieke aangelegenheden te maken heeft, mag duidelijk zijn! Overigens, dit is het goed recht van deze partijen.

2. Over de crisis in het Oldambtster college hebben wij inhoudelijk niet zoveel te zeggen. Dit is een verschil van mening dat men met elkaar maar moet oplossen. Daar is men de mening van Oldambt Aktief niet voor nodig. Overigens, wij vinden wel dat de communicatie in deze wat beter had gekund. Zo moesten wij vrijdag via de radio van wethouder Swagerman horen dat wij in ieder geval niet uitgenodigd zouden worden voor een gesprek over een eventuele deelname in de coalitie, wanneer een lijmpoging met het CDA niet zal gaan lukken. Op zich vinden wij dit geen probleem, maar nogmaals, bij ons in de partij waren er wel mensen die met de wenkbrauwen trokken toen ze dit hoorden. Immers, dit college gaat er prat op zo goed te willen communiceren! Als dat dan al niet lukt met de partijen in de gemeenteraad, hoe moet dat dan gaan in de communicatie met de burger!

3. Op het vertrek van Geert van der Wal, afgelopen zaterdag, uit de CDA fractie en zijn beslissing om als zelfstandig raadslid door te gaan in de gemeenteraad van Oldambt, heb ik (Pieter Postmus) afgelopen zaterdag een reactie op twitter gezet. Ik vind het dapper dat hij dit besluit heeft genomen! Met zijn besluit toont hij dat hij staat voor wat hij zegt en vind en dat hij vooral een rechte rug heeft. Iets waar velen in de politiek niet over beschikken! En met alle respect, ik kan weten hoe het is om een dergelijke beslissing te nemen. Immers, ik heb een zelfde beslissing genomen in 2006 na het Klinker debat in de voormalige gemeente Winschoten. Alle respect voor Geert van der Wal dus!

4. De OZB verhoging van 10%. Deze zullen wij niet steunen. Dit hebben wij reeds aangekondigd in ons verkiezingsprogramma en dus zullen wij deze belofte ook nakomen. Wij zijn dit aan onze kiezers verplicht. Daarnaast, komende maandag ligt er een raadsvoorstel op tafel in de gemeenteraad van Oldambt. Het college stelt voor om € 100.000,- beschikbaar te stellen voor startersleningen om het voor starters op de woningmarkt mogelijk te maken een woning te kopen in Oldambt. Doel hiervan is natuurlijk de op slot zittende woningmarkt in Oldambt vlot te trekken. Door een OZB verhoging van 10% zal dit voornemen in een keer teniet worden gedaan. En dus is het wat ons betreft weg gegooid geld!

Ik hoop dat ik op deze manier enige duidelijkheid heb kunnen scheppen in de verwarring, waarvan wij (Oldambt Aktief) denken dat die momenteel gaande is.

Vriendelijke groet,

Pieter Postmus
Fractievoorzitter Oldambt Aktief.