Glazen bol?

Afgelopen woensdag is de gemeenteraad in meerderheid akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van extra budget voor het Cultuurhuis. 3 miljoen euro moest er bij. Oldambt Aktief is niet akkoord gegaan met dit voorstel.

Waarom niet?

Uiteraard zijn wij van mening dat het Cultuurhuis afgebouwd moet worden. Wij begrijpen ook dat het niet onafgebouwd kan blijven staan. Echter, wij vonden dit het moment om op zoek te gaan naar een investeerder die het Cultuurhuis verder had willen afbouwen en willen gaan exploiteren. Waanzin of realiteit? Zolang er geen onderzoek naar word gedaan zullen we het nooit weten.

Waren er nog meer redenen om niet akkoord te gaan?

Ja, die waren er. Wij vonden het raadsvoorstel slecht onderbouwd. Zo is de verwachting dat deze 3 miljoen euro nu genoeg is. Wat ons betreft is dat een regelrecht onzin verhaal. Immers, het college wil allerlei claims leggen bij de curator van Simon Benus. Men vergeet daarbij dat Benus failliet is en dat Benus dus de spreekwoordelijke kale kip is. Niet voor niets ga je immers failliet. Daar komt bij, men staat achteraan in de rij van schuldeisers. En dus valt er ook niets te halen, zo is onze verwachting. Wel moeten we er rekening mee houden dat de curator van Benus met een claim komt richting de gemeente. Het innen van die claim, lijkt ons meer kans van slagen te hebben.
Verder wil de gemeente met nevenaannemers om tafel om een schikking te treffen over een claim, waarvan men van mening is dat die claim niet bij de gemeente hoort te liggen. Maar, om die nevenaannemers tevreden te houden en er voor te zorgen dat de nevenaannemers niet weglopen, wil men dit dus gaan doen. Niet dat die nevenaannemers van plan zijn om weg te lopen, maar dat is iets anders.

Maar waar komt het nou allemaal op neer?

We kunnen hier een heel lang en technisch verhaal gaan houden. Waar het echter op neer komt, is het volgende. Er is in 2006, maar zeker ook in de jaren daarna, meerdere keren gewaarschuwd voor een financieel debacle rond het nieuwe Cultuurhuis. Toch is men als een blind paard door gegaan. Heeft men kost wat kost een nieuw Cultuurhuis willen bouwen. Terwijl men wist dat het beschikbare budget niet genoeg zou zijn. En toch ging men door. Dan kun je op een gegeven moment problemen verwachten.

Wat voor ons belangrijk was gisteravond, was dat er door het college niet genoeg controle en toezicht is gehouden op de bouw van het Cultuurhuis. En dus hebben wij woensdagavond ook om die reden een motie van wantrouwen ingediend. Wij hebben namelijk niet het vertrouwen dat het met dit college, wat demissionair is maar waarvan wel 2 wethouders in het nieuwe college terug komen, goed gaat komen, dat we er nu al zijn en dat er niet meer geld bij hoeft. Er zal op zeker moment weer aan de raad gevraagd worden om nog meer geld voor het Cultuurhuis. Wij zijn daar geen glazen bol voor nodig.

En dat kunnen wij, in tijden van bezuinigingen, niet verkopen aan de Oldambtster bevolking.