Oldambt Aktief in de Oldambtster

Op 19 maart mogen we weer naar de stembus. En wederom valt er in Oldambt weer wat te kiezen. Maar dit jaar gaat het ook wel ergens om. “Welke kant willen we op met onze samenleving?” is een vraag die meer dan ooit van groot belang is.

 

Lokale partijen kunnen daarbij het verschil maken!

 

Oldambt Aktief is zo’n lokale partij. Wij hoeven ons niets aan te trekken van landelijke partijbesturen of landelijke politici die vanuit Den Haag bepalen hoe de partij, ook op lokaal niveau, over bepaalde zaken moet denken. Wij zijn onszelf en wij zijn er voor u! Want Uw belang, het Oldambtster belang, is het enige wat telt! Het opkomen voor de belangen van alle Oldambtsters is echter een droom. Af en toe zullen er beslissingen genomen moeten worden, waar niet iedereen het even blij mee is. Maar die beslissingen moet je dan wel willen en kunnen uitleggen.

 

In grote lijnen staan onze standpunten in het verkiezingsprogramma. Wij zijn echter van mening dat veel van de toekomstige te nemen besluiten, nog niet in te vullen zijn. Wanneer wij hier nu al een mening over zouden hebben, dan kan het heel goed zo zijn dat wij U als kiezer, achteraf een rad voor de ogen hebben gedraaid, omdat wij op ons standpunt terug moeten komen. Wij willen dit zoveel mogelijk voorkomen en daarom willen we niet alles van te voren al in vastleggen in definitieve standpunten.

 

Toch maken wij wel een aantal keuzes:

  • Wij zijn van mening dat het Cultuurhuis binnen 10 jaar op eigen benen moet kunnen staan.
  • Wij zijn van mening dat de burger zich moet kunnen uitspreken over een eventuele herindeling.
  • Wij zijn van mening dat het schoolzwemmen weer ingevoerd moet worden.
  • Wij willen dat de OZB in ieder geval niet verder verhoogd gaat worden.
  • Wij zijn van mening dat de wijk- en dorpsraden ruim voldoende budget moeten krijgen om hun werkzaamheden te kunnen doen.
  • Wij willen de WMO zoveel mogelijk ontzien bij bezuinigingen.
  • Wij willen de leefbaarheid in de dorpen behouden.

 

Tot slot. Ons verhaal had kunnen beginnen met “wij willen dit” en “wij doen dat”. Het enige wat echter telt is het feit dat we weinig te willen hebben. De Haagse politiek bepaalt in grote mate waar het de komende jaren, ook in Oldambt, over moet gaan. We weten niet waar en wanneer de bezuinigingsdrift van het huidige kabinet in Den Haag stopt.

 

Wat we wel weten is dat we met elkaar deze

samenleving vorm moeten geven.

Wij willen dat graag samen met U, de Oldambtsters, gaan doen.

Wij hopen dat wij op 19 maart Uw vertrouwen mogen krijgen!

Flyer achterzijde (1)