Wat te doen met € 21.200?

Nou daar kun je heel wat mee, vinden wij althans! Zo ben je een heel eind op weg om de kindertjes van de basisscholen weer aan het zwemmen te krijgen. Je zou het kunnen inzetten om een iets ruimhartiger beleid in het participatiefonds van de gemeente Oldambt te kunnen voeren. Je zou het kunnen inzetten om de dorpshuizen weer een beetje meer ruimte en adem te geven. Je zou sportclubs er een beetje mee kunnen helpen……en ga zo maar door!

Maar de gemeente Oldambt beslist anders…….die kopen er “Het Takkewijf” voor, beter bekend als “Vrouw op Takken”, een beeld wat sinds 2012 in de vijver van het Rosarium in Winschoten staat. En wij vinden dat toch een beetje jammer…..vooral als je bedenkt dat er een, niet nader bij naam te noemen partij die anders altijd overal tegen is en zeker tegen dit soort voorstellen, er ook mee heeft ingestemd. Onder het mom van “wij willen niet te boek komen te staan als cultuurbarbaren”. De VVD daarentegen, stemde tegen. Heel vreemd en, nogmaals, jammer…

En wat nog erger is, is het feit dat de PvdA-fractie, bij monde van de heer Jans Pals, in een verklaring stelt dat “er in tijden van bezuinigingen vaak het eerste op kunst en cultuur bezuinigd word, maar dat dat in Oldambt gelukkig niet hoeft, omdat men in 2011 “mandjes” heeft ingesteld, waaruit nu de kosten voor de aanschaf van het kunstwerk kan worden bekostigd.”

Wat wij jammer vinden is het feit dat de RWE gelden, een bedrag van 4,8 miljoen wat men gekregen heeft voor de verkoop van de aandelen van de kerncentrale in Borselle, voor kunst en cultuur zijn ingezet. Die gelden waren nu goed van pas gekomen om de eerder genoemde zaken van te kunnen bekostigen. Dus, de inhoud van die mandjes kan wat ons betreft terug in de grote pot met algemene middelen. En daar kunnen dan weer andere, belangrijkere, zaken van betaald worden! De aanschaf van een dergelijk beeld past niet in een tijd van bezuinigingen. Hier heeft de burger totaal niets aan….en, daar gaan we weer, het gaat toch om de burger?!

Dus, wat te doen met € 21.200? Nou, in ieder geval geen kunstwerk aanschaffen!