Oldambt Aktief: Vraag de inwoners Oldambt naar nieuwe herindeling

Oldambt Aktief is geen voorstander van een nieuwe herindeling in de provincie Groningen. Wanneer die herindeling er wel komt, is de partij van mening dat de gemeente Oldambt hier niet in mee zou moeten gaan. “We hebben in 2010 net een herindeling gehad. Die heeft ons met elkaar niet gebracht wat we er vangehoopt en verwacht hadden. Daarnaast is de gemeente Oldambt al van een dergelijke grote, dat je jezelf moet afvragen in hoeverre een nieuwe herindeling de dienstverlening aan burgers en bedrijven ten goede zal komen. “, aldus Pieter Postmus lijsttrekker van Oldambt Aktief. “Aangezien wij van mening zijn dat de stem van de burger, de inwoners van Oldambt, leidend moet zijn in dergelijke grote vraagstukken, zijn wij van mening dat er bij de komende verkiezingen een extra stembiljet moet komen met daarop de vraag of de burger deze herindeling wel wil. Dit kan nu nog georganiseerd worden. Wij zijn verder van mening dat een dergelijke vraagstelling het vertrouwen van de inwoners van Oldambt in het bestuur van de gemeente ten goede zal komen, mits er ook wat met de uitkomsten van deze publieksenquête zal worden gedaan.”

De partij is verder van mening dat het bestuur van de gemeente Oldambt, zich al met huid en haar verkocht heeft, aan het idee om opnieuw te gaan herindeling. “Meteen in februari, toen het rapport Grenzeloos Gunnen door de commissie Janssen is gepresenteerd, stond burgemeester Pieter Smit van Oldambt, vooraan in de rij om zijn steun en goedkeuring aan het rapport te geven en het startschot te geven voor deze herindeling. Dat was fout. Ook de meerderheid van de partijen in de Oldambtster gemeenteraad stond in april te trappelen om met de herindeling te gaan beginnen. Hiermee werd aan het provinciebestuur het signaal gegeven dat men op voorhand wel wilde herindelen en aan de burger werd het signaal gegeven dat het allemaal al in kannen en kruiken zou zijn. En dat is het, wat Oldambt Aktief betreft, nog lang niet. De burger is, als het aan ons ligt, eerst nog aan de beurt. Wat ons betreft word dit ook een thema in de verkiezingscampagne van maart 2014”, aldus Postmus.

Overigens zal een dergelijke stemming geen referendum worden, aangezien we in Nederland geen referendum kennen. “Maar met een publieksenquête hebben we in Oldambt genoeg ervaring, dus dat mag geen probleem gaan vormen”.