Windmolenparken…?

Wij vinden het altijd mooi om reacties te ontvangen. Uiteraard mag dat via deze website, maar er zijn natuurlijk ook anderen kanalen. Ik (Pieter Postmus) ben persoonlijk zelf via Facebook en Twitter wel te vinden en ben daar ook altijd gewoon te benaderen. Ik ben namelijk niet bang om op openbare plekken de discussie aan te gaan. Ik sta voor wat ik zeg en vind en draag dat ook naar hartelust uit!

Vandaag kreeg ik via mijn Twitter de vraag binnen wat Oldambt Aktief van windmolenparken vind. En natuurlijk hebben we daar ook een mening over.

Oldambt Aktief staat in beginsel niet negatief tegenover de bouw van windmolenparken. Het levert naar onze mening werkgelegenheid op, iets wat we in deze regio wel kunnen gebruiken. Daarnaast is het natuurlijk zo dat er aan de andere kant van de grens driftig windmolens gebouwd worden. Wij hebben dus al last van de zogenaamde “horizonvervuiling” en dat kunnen we ook niet tegen houden. Dus als er dan al windmolens gebouwd moeten worden, zijn wij er voor dat ze aan deze kant van de grens gebouwd moeten worden. Dan hebben we er immers ook nog wat aan!

Voorwaarde is voor ons echter wel dat ze op een aanvaardbare afstand van de bebouwde kom danwel de “bewoonde wereld” komen. Mensen mogen er in geen geval onevenredig veel overlast van ondervinden.

7 antwoorden op “Windmolenparken…?”

 1. hallo Pieter,

  je mist in mijn verhaal dat je overal windmolens ziet, ik probeer zelf die plekken zoveel mogelijk te vermijden. Misschien heeft het daar mee te maken.

  Om alles maar vol te zetten omdat anders de buren het gaan doen, vind ik niet zo’n sterk argument.

  Verder staat er in mijn mail niet dat ik tegen windmolens ben. Ik zoek naar feiten.
  Ik lees straks ook graag hoeveel werkgelegheid het op zal leveren (structureel werk) en de effecten daarvan op eventuele krimp.

  Ik hoorde op de bijeenkomst over windmolens dat ‘we’ nu teveel energie produceren en dat het goedkoop naar Noorwegen gaat. Weet jij hoe dat zit?

  Industrie? Moet er ook zijn. Maar probeer de activiteiten te bundelen. Als je alles versnipperd neerzet is niks meer echt mooi.
  Windmolens, industrie en ook megabedrijven horen wat mij betreft bij elkaar. Dan weet je als je er op uitgaat waar je wel moet zijn en waar niet.

  Toerisme is niet meer zo seizoensgebonden als een aantal jaren geleden.

  Aan welke compensatie denk jij en hoe wil je dat inzetten? Ik heb daar zo geen beeld bij.

 2. Ik ben absoluut niet tegen groene energie, ben niet politiek actief, maar de plannen om megawindturbines in het Oldamtgebied te plaatsen is meer dan alleen windturbines plaatsen.
  Zowel provincie als gemeente lijken tegen de plannen van het rijk te zijn, even als de inwoners van het Oldambt. Ziekmakend zijn de gedachten om windturbines op elke plek aan de horizon te zien.
  Het mooie unieke karakter van het poldergebied gaat verloren met alle gevolgen van dien.
  Met dit unieke karakter van het poldergebied gaat tevens onze democratie ten onder!
  In het kader van de crisis herstel wet regeert het rijk met ijzeren vuist.
  Hun wil is wet! Het rijk overruled de gemeenten en provincies, negeert de stem van de burgers. Hoe groot de protesten ook zijn, de turbines lijken er te komen!
  Dat terwijl Mark Rutte zelf de uitspraak heeft gedaan dat deze molens niet op wind draaien, maar op bergen subsidie!
  De Oldambsters lijken te berusten, maar niets is minder waar… Ze hebben gewoon het gevoel dat het besluit al vast staat en hebben er geen vertrouwen in dat hun stem gehoord word. We worden alleen maar ”geïnformeerd” of zoals onze buurgemeente Delfzijl, helemaal niet!
  Ik gun de boeren hun inkomen in deze moeilijke tijden, het Oldambt een economische impuls, maar niet op deze manier.
  Ook defensie heeft last van de turbines, daarom moeten ze maar naar het Oldambt.
  Mijn voorstel is om ze in de duinen van Den Haag te plaatsen, daar waait het immers net zo hard. Het is een prima locatie waar de horizon toch al vervuild is.
  Blijkbaar hebben de partijen met de grootste beurs het voor het zeggen, ook al zijn ze in de minderheid.
  Ik wil alle tegenstanders van de megawindturbines en deze regering oproepen om massaal in opstand te komen.
  Is het niet tegen de megawindturbines, dan is het tegen het vernietigingsbeleid van deze regering die de democratie van ons mooie Nederland om zeep helpt en ons alles oplegt!
  BURGERS, KOMT ALLEN OP VOOR UW RECHT & RECHT OP DEMOCRATIE!

  Met vriendelijke groet,

  R. Sauselé, inwoner Nieuwolda-Oost

  1. Hallo meneer Sauselé,

   Ik verwijs u voor een groot deel naar de reactie die ik heb gegeven naar aanleiding van de reactie van mevrouw Jutting.

   Maar u laatste opmerking, daar sluit ik mij volledig bij aan! Kijk als partij zijn wij geen voorstander van het beleid wat door deze regering gevoerd word. En persoonlijk ben ik dat al helemaal niet! Het met ijzeren hand regeren en alle verworvenheden (of in ieder geval een groot deel van) afbreken, inclusief de verzorgingsstaat, is in onze ogen geen manier van doen. Ze hebben intussen geen meerderheid meer en ik betwijfel of ze die ooit nog terug zullen krijgen. Toch gaan ze door en dat de burger tegen dit, met alle respect, zooitje ongeregeld in opstand moet komen ben ik volledig met u eens.

   Maar wij moeten kijken naar dat wat goed is voor onze gemeente en haar inwoners. En op dit moment zijn wij niet van de onzin van windmolens overtuigd. Wij staan uiteraard voor alle meningen open en een mening kan altijd bijgesteld worden.

 3. Heb je een idee van wat een windmolen kost? En ik bedoel dan het totale plaatje, zoals:
  – de bouw van de windmolen
  – exploitatie
  – infrastructuur
  – onderhoud
  – energieleveranciers in achterwacht (voor als de molens niet draaien)
  -subsidie voor de eigenaren van het land
  – het later weer afbreken?
  – inleveren op andere gebieden (toerisme)

  Is dat in verhouding met wat het oplevert?

  Is dat de aantasting van een uniek landschap, het woongenot van vele mensen waard?
  Het mooi Oldambt! zoals op jullie site staat.
  Als je het over verkwanselen hebt, dan is dit er ook één.

  Zijn het niet vooral de projectontwikkelaars en de landeigenaren die er flink aan verdienen?

  En wie betaalt dat uiteindelijk?

  Ik zou alle locaties uitsluiten tot het totale kosten/batenplaatje bekend is. En dan nog eens flink achter de oren krabben of we op de goede weg zijn.

  groeten, Marjan Jutting

  1. Hallo mevrouw Jutting,

   Dank voor uw goed onderbouwde reactie! Kennelijk bent u goed op de hoogte van alle ins en outs aangaande windomolens.

   Ik geef eerlijk toe dat ik niet weet hoe het totaalplaatje van de kosten van een windmolen er uit ziet. Maar in het rijtje wat u opnoemt staan zaken die belangrijk kunnen zijn voor het Oldambt en haar inwoners. En dan vooral voor haar inwoners. De windmolens moeten gebouwd worden, de infrastructuur moet aangelegd worden, het onderhoud moet gedaan worden en ja later moeten ze ook weer afgebroken worden. Dat levert banen op die voor onze inwoners beschikbaar kunnen worden. En dat is toch ook belangrijk?! En natuurlijk moet je ook werkgelegenheid creëren en stimuleren in combinatie met Blauwe Stad en de regio Oldambt op zich. Maar dat is gericht op toerisme en we weten allemaal dat toerisme sterk seizoensgebonden is en dat eventuele banen dus ook seizoensgebonden zijn.

   Uiteraard wachten wij het totale kosten/baten verhaal af. De gemeente moet natuurlijk middels een omgevingsvergunning toestemming verlenen voor het bouwen van windmolens en kan een dergelijke vergunning weigeren.

   Maar wat ik mis in uw reactie is dat u ingaat op het feit dat waar je ook staat in Oldambt, je ziet overal windmolens. Of ze nu ten noorden van Nieuwolda staan of net over de grens in Duitsland, je ziet ze! En zeker bij helder weer. Dus als hier boven aan de dijk bij De Dollard ook een aantal windmolens worden gebouwd zal niemand dat echt gaan opvallen.

   Daarnaast, kijk we kunnen altijd overal tegen zijn. Want als we dit niet willen, wat dan wel. Industrie? Ook daar zullen ongetwijfeld mensen tegen zijn. Want ook dat kunnen we zien als een aantasting van het mooie Oldambt. En ja, het Oldambt is prachtig! Met of zonder windmolens, ik wil er nooit meer weg! Ben hier geboren en getogen. Maar zo komen we nooit verder. En louter en alleen op toerisme kan deze gemeente niet draaien. Daarmee zullen we de krimp niet kunnen stoppen. Met een combinatie van zaken die banen opleveren, kunnen we dat misschien wel. En windmolens behoren daar naar ons idee zeker bij. En daar komt ook nog eens bij, ooit zullen ze gebouwd moeten worden. De huidige energiebronnen zijn (zoals we allemaal weten) niet oneindig. Laten we dan ook als Oldambtsters ons steentje hieraan bijdragen, maar daar dan ook wat voor terug vragen bij het Rijk en/of de Provincie. Een soort van compensatie. Die compensatie kunnen we dan weer voor de inwoners van Oldambt inzetten. Maar we houden dan wel zelf in de hand waar ze komen te staan. Want als onze buurgemeenten besluiten wel windmolens te willen, dan hebben we én niets te zeggen én niets te verdienen. En als ze dan ook nog eens besluiten windmolens te bouwen vlakbij de gemeentegrens, tja dan staan ook de inwoners van Oldambt die er dan mee geconfronteerd worden, met lege handen. En dat kun je als gemeente voorkomen door het zelf ter hand ter nemen. En voor die optie kiezen wij voorlopig.

   En mocht het zo blijken te zijn dat de geluiden uit de bevolking steeds sterker worden en dat mensen steeds meer in opstand komen tegen de bouw van windmolens (vaak worden mensen pas actief als er over iets gepraat word wat in hun achtertuin moet komen) dan zijn wij daar natuurlijk niet doof voor. Dat zijn we nog nooit geweest! En dat zullen we ook niet worden. En ja, daarbij is ook het kostenplaatje belangrijk. Maar vooraf alles uitsluiten, dat doen wij niet en dat zullen we ook nooit gaan doen!

 4. Wat is in uw ogen een aanvaardbare afstand?
  Ik zie dat er voorstellen zijn voor windmolens langs de A7 bij Winschoten. Zelf woon ik in Blauwestad. En vind ik windmolens niet passen in Oldambt. Met haar hoge luchten en weidse uitzichten. Althans dat was het verkooppraatje een paar jaar geleden.

  1. Geachte Heer Van den Berg,

   Allereerst dank voor uw reactie!

   De term “aanvaardbaar” is voor een ieder weer anders in te vullen. De een vind een kilometer aanvaardbaar, de ander 10 kilometer. Als ik nu in Blauwestad fiets en bij helder weer richting Duitsland kijk….zie ik windmolens! ’s Avonds zie ik de lichtjes van diezelfde windmolens knipperen. Met andere woorden, ook al staan ze op kilometers afstand, zelfs in Blauwestad zie je ze nog.

   Ik kan me echter goed voorstellen dat de bewoners van Blauwestad er niet op zitten te wachten dat er op korte afstand een groot aantal windmolens gebouwd gaan worden. Maar dat geld ook voor bewoners van Drieborg, Nieuweschans, Nieuw Scheemda of Nieuwolda…..en die wonen in de polders van onze mooie gemeente! Met andere woorden het maakt niet uit welke locatie je neemt, overal zullen mensen zijn die niet blij zijn met de komst van die molens. Voor ons geldt echter dat ze nu wel in de grensstreek in Duitsland worden gebouwd. Dat houden we niet tegen. We zien ze staan en we hebben er niets aan. En als we dat dan allemaal afzetten tegen de economisch moeilijke tijden die onze gemeente al heeft gehad en die we nog voor de boeg hebben als er niets veranderd, dan opteren wij ervoor om windmolens aan onze kant van de grens te bouwen. Bij voorkeur in de polder bij de zeedijk. Dat is een uitstekende locatie aangezien het daar altijd waait. Maar ik denk daarnaast ook dat je geen enkele locatie op voorhand moet uitsluiten.

   Vriendelijke groet,

   Pieter Postmus
   Oldambt Aktief.

Reacties zijn gesloten.