Een tweetal plannen…..maar voor wie?……

En vooral ook…..wat hebben we er aan?

Waar gaat het om? Het gaat om het plan wat zaterdag 3 december j.l. gelanceerd werd door wethouder Zwiers op radio Noord. Men wil het Winschoter winkelcentrum gaan opknappen. Waarvan (financieel gezien) is nog niet helemaal duidelijk. Maar goed, we hebben ook nog tot 2025 om dat voor elkaar te maken. Want dat is het termijn waar binnen men de opknapbeurt wil laten geschieden.

Daarnaast hebben we dinsdag in Blauwestad de presentatie van de plannen gezien voor de inrichting van het Havenkwartier. Op zich leuke plannen maar hier draait het om de vraag voor wie we het doen.

Maar ik zal wat duidelijker zijn.

Het plan wat betreft de herinrichting van het centrum kan (deels) op onze goedkeuring rekenen. Meer groen in de stad is absoluut geen overbodige zaak. Het terug brengen van water op het Schönfeldplein vinden we echter iets minder geslaagd. Dit zijn namelijk plannen waar in 2008 al over gesproken is. En toen had men een schatting gemaakt voor de kosten, waarbij het totaalbedrag aan investeringen in de richting van de 20 miljoen euro zou gaan. Leuk dus dergelijk plannen, maar of het nou realistisch is in tijd van crisis en economische achteruitgang (waarbij de gemeente alleen al in 2012 4,5 miljoen euro moet bezuinigen) dat betwijfelen wij. Daarnaast is natuurlijk het kostenplaatje dermate hoog en zijn de financiële ingrepen die er voor gedaan moeten worden (volgens de wethouder althans) dermate klein, dat je je bij voorbaat al moet afvragen in hoeverre dit ooit gerealiseerd kan en zal worden. Immers, eenmalig € 1 miljoen en daarna jaarlijks € 100.000,-, dat is in 2025 een bedrag van rond de € 2,5 miljoen euro. En dat is nou niet echt een bedrag waarvan ons bloed sneller gaat lopen…….. en dus is het een luchtballon naar onze mening! Daarnaast heeft ons college eerder dit jaar ook al aangegeven dat ons centrum in 2015 tot dé binnenstad van Nederland gekozen zou  moeten worden en dus komt 2025 nogal aan de late kant en heeft men dus afgelopen zaterdag ook direct maar die ambitie weer in de kast gelegd. Althans, dat denken wij.

Maar goed, na zaterdag waren we er nog niet en dus werd afgelopen dinsdag radio Noord weer opgetrommeld en mochten zij live op de radio de nieuwe plannen voor het Havenkwartier presenteren. Wederom plannen waarvan wij op voorhand niet zeggen dat we dat niet goedkeuren, maar waarbij we toch vraagtekens zetten in deze tijd van (wederom) crisis. De gemeente heeft namelijk, als deelnemende partij in Blauwestad, een bedrag van € 300.000,- op tafel gelegd om een en ander te realiseren. Allemaal ook ontzettend leuk, maar bij ons rijst de vraag of het in deze tijd wel “kan” dat een gemeente (of een overheid in zijn algemeenheid) gaat investeren in een project voor (met alle respect) de rijken, terwijl het ook in de gemeente Oldambt nog steeds nodig is dat er een voedselbank in stand moet worden gehouden. Met andere woorden, kunnen we het geld niet op een andere manier inzetten? Daarnaast, er zijn in het laatste plan ook particuliere deelnemers en dat is naar onze mening meer de weg die gevolgd moet worden bij de ontwikkeling van Blauwestad. Er zijn ondernemers genoeg die iets willen beginnen maar die, zo is bij ons uit 1e hand bekend, door gemeente en provincie tegen gewerkt worden. En dat is een situatie die, zo vinden wij, onbestaanbaar is. De gemeente en provincie moeten particulier initiatief, waar dan ook en van wie dan ook maar, omarmen en meteen toestaan. En beide partijen moeten vooral niet willen deelnemen en participeren in dat soort projecten. Dat geld kunnen we namelijk voor andere doeleinden beter gebruiken op dit moment.

Het lijkt er, naar onze mening, met enige regelmaat van de klok op dat wij geen links college hebben. Ze denken immers alleen maar aan dure, prestigieuze projecten als Blauwestad en bijvoorbeeld het nieuwe Cultuurhuis. Maar op het sociale voorzieningen bezuinigen ze. Moeten ze er met een kaasschaaf overheen om alle beetjes wat ze nog kunnen grijpen, ook daadwerkelijk te grijpen. En dat ten kosten van vele mensen die op of onder het minimum leven. Ons geachte college kan zich dus beter met andere, belangrijkere zaken bezig gaan houden in plaats van het constant bedenken van nieuwe, dure plannetjes en het oplaten van luchtballontjes. Want die prikken we met zijn allen toch zo lek!

Maar goed, wie schopt moet ook met oplossingen komen. En dus…….

1. Schrap het Cultuurhuis: Met alle het geld wat we dan op een andere manier kunnen gebruiken, kunnen we projecten die écht iets voor de mensen betekenen opzetten en de mensen ontlasten in alle problematiek die er in de komende tijd op hun afkomt. Denk bijvoorbeeld eens aan het niet verhogen van de OZB. Ik denk dat ook de huiseigenaren in Blauwestad hiermee zeer blij zullen zijn. Daarnaast zou je de voedselbank kunnen ondersteunen, maar ook kun je het geld inzetten voor projecten waarmee je mensen aan het werk helpt.

2. Schaf het betaald parkeren af in het centrum van Winschoten: Het betaald parkeren is hét blok aan het been van de Winschoter ondernemer. Vraag ze allemaal afzonderlijk en velen zullen het hier mee eens zijn. Als je Cultuurhuis schrapt, dan hou je genoeg geld over om de eerste jaren dit goed door te komen en op te kunnen vangen in je begroting, terwijl je in de tussentijd maatregelen neemt om dit op langere termijn ook op te kunnen vangen. Maar daarover gaan wij in ons verkiezingsprogramma voorstellen doen.

3. Leg de ontwikkeling van Blauwestad in handen van particulieren en trek je als overheid terug. Laat het maar over aan projectontwikkelaars en heb niet de illusie dat je je als overheid overal tegen aan moet bemoeien. Daarnaast, we hebben als overheid genoeg verlies geleden in Blauwestad en dus hadden we ons allang onze hielen moeten lichten uit dit veel te diepe ondiepe gat! Want immers, des te meer geld je ergens insteekt, des te meer risico loop je ook.

4. DOE ALS OVERHEID WEER JE ECHTE TAAK!!!! In onze ogen is de overheid het vangnet voor mensen die er niet meer uitkomen. Die, om wat voor reden dan ook, hun eigen broek niet meer op kunnen houden en hulp nodig zijn. Wanneer de overheid zich gaat bezig houden met taken die niet behoren tot het werkelijke takenpakket dan komen andere, meer noodzakelijker taken in het gedrang en dat gaat ten koste van hem of haar die van dat soort taken afhankelijk is. En dan met name taken die behoren tot het sociale. Dat zijn namelijk taken die niet sexy zijn en waar, voor politici, niet zichtbaar mee te scoren valt. Plannen voor grote ruimtelijke veranderingen leveren wel zichtbaar verandering op en dus vind het gros van de politici dan ook dat ze juist op die zaken afgerekend moeten worden. Wat er bij heel veel mensen achter de voordeur schuil gaat is vervolgens niet zo belangrijk meer.

Begin bij het begin.

Maar men moet, zoals gewoonlijk, bij het begin beginnen. En het begin is volgens ons dat men nu eerst eens een kerntaken discussie gaat voeren. Voor diegenen die niet weten wat dat is; dat is een discussie waarin word vastgesteld wat wel en niet behoort tot de taken van een gemeente en wat men in de komende tijd belangrijk vind om te doen als het om beleid gaat. Het was logisch geweest als men vorig jaar, bij de start van de gemeente Oldambt, al een dergelijke discussie zou hebben gevoerd. Maar goed, men heeft toen gemeend dit vooruit te moeten schuiven en dus denken wij dat de kerntaken discussie niet eerder gevoerd zal gaan worden als na de eerstkomende verkiezingen in 2014.

Oldambt Aktief

Voor Oldambt Aktief is echter wel duidelijk geworden in de komende tijd dat er voor ons nog voldoende basis is om mee te gaan doen aan de verkiezingen van 2014. De keuze’s die gemaakt worden momenteel zijn niet de keuze’s die wij voorstaan. En het argument wat ook in onze richting meermaals al is gebruikt, dat wij de boel op slot willen gooien en geen vernieuwing in de gemeente meer willen, is volstrekte kolder. Wij zijn de laatste die tegen welke vorm van vernieuwing dan ook ook zullen zijn. Wij maken echter wel de keuze om bij deze vernieuwing uit te gaan van dat wat er al is en we willen dus niet constant het wiel opnieuw uitvinden en bijvoorbeeld het centrum van Winschoten in Noordelijke richting verleggen, om zodoende een rechtvaardiging te krijgen voor het ontwikkelen van het Noordelijk centrum gebied. Kijk naar het Marktplein en de Torenstraat, het oude historische centrum van Winschoten, en ga vanuit die gedachte een visie maken voor het centrum. Behoud van identiteit en historie staat daarbij voorop! In dat geval kun je met 2,5 miljoen euro al heel wat doen. Maar dan moet je wel vergeten dat je water terug wilt op het Schönfeldplein. En of de huidige generatie politici die keuze wel wil maken……tja, de tijd zal het leren!