Provincie laat gemeente Oldambt vallen

Oldambt, 7 februari 2011

De provincie heeft bij de besluitvorming rond de nieuwe vestigingsplaats voor het Sint Lucasziekenhuis de inwoners van de gemeente Oldambt in de steek gelaten. Dat is althans de mening van Oldambt Aktief. “De leefbaarheid in de gemeente Oldambt gaat, mocht het zover komen dat het Ommelander Ziekenhuis naar Scheemda-West vertrekt, achteruit en dat is nadelig voor de hele gemeente. Het Winschoter koopcentrum zal als eerste de klappen krijgen. Ik houd mijn hart vast!” aldus een bezorgde Pieter Postmus, voorzitter van Oldambt Aktief. “Ik roep Handel en Nijverheid op om zelf op eigen gelegenheid een onderzoek te doen naar de gevolgen van een eventueel vertrek van het ziekenhuis voor het Winschoter koopcentrum. Hiermee wachten op het college van B & W of de provincie heeft geen zin aangezien het bekend is welke kant zij op willen.”

 “Ook ouderen, chronisch zieken en gehandicapten zullen het gaan voelen. Iemand die regelmatig met Taxi Plus naar het ziekenhuis gaat, gaat het merken aan de kosten die men moet maken voor RegioTaxiPlus. Vanuit Bad Nieuweschans is Scheemda immers een stuk verder als Winschoten. En daar houden de directie van de Ommelander Ziekenhuis Groep en de provincie absoluut geen rekening mee.”

 “Wij roepen de gemeenteraad van de gemeente Oldambt dan ook op geen medewerking te verlenen aan een bestemmingsplan wijziging voor de locatie Scheemda-West. Dit is voor de leefbaarheid en het tegengaan van de krimp in de kleine kernen geen goede zaak. Het ziekenhuis hoort in Winschoten en moet daar blijven.” aldus Postmus.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *