Dorpenronde Beerta met Gea en Jacob

Donderdag 18 oktober waren onze commissieleden Jacob Venema en Gea Geerdes namens Oldambt Aktief aanwezig bij de dorpenronde Beerta.

Het startschot werd gegeven door onze waarnemend burgemeester Rika Pot.
Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om ons richting de inwoners voor te stellen, zodat de mensen ook een gezicht hebben bij een naam.

Na een aantal bestuurlijke momenten werd er door de studenten van de Hanze Hoge School een presentatie getoond over de visie van het dorp Beerta.

Het geheel werd afgesloten met een vragenronde waar door de inwoners ook gretig gebruik van werd gemaakt.

Er waren een aantal stands, onder andere stichting peuterwerk, waar wij als partij een fijn gesprek met de teamleider hebben gevoerd.
Kortom nieuwe afspraken zijn weer gemaakt om nog dichter bij de burger te staan dan nu reeds al mogelijk is.

Als afsluiting was er onze muzikale held, Erwin de Vries met een mooi, eerlijk en oprecht repertoire, grote klasse.

Al met al een zeer informatieve avond vol ideeën,   Beerta bedankt.

Oldambt Aktief

OLDAMBT AKTIEF

Staat voor de Kansen die we als inwoner krijgen en moeten benutten.

Staat voor de Koers die wij samen met u willen gaan varen.

Staat voor de Klare taal die wij spreken…… kort, bondig en duidelijk voor iedereen.

Voelt u zich samen met ons geroepen om de juiste weg in te slaan?
Wordt dan nu lid en meld je aan bij OLDAMBT AKTIEF.

Omdat het anders kan en moet!!

Voor informatie kunt u contact opnemen met onze fractie voorzitter Nico Postmus of met een van onze commissie leden, Jacob Venema, Nico de Leede en Gea Geerdes.

Het is ook uw stem dat telt!!

Sinterklaas- en Kerstpakkettenactie 2018 van Oldambt Aktief

 

Goedendag alle inwoners van ons mooie Oldambt.

Ons mooie Oldambt wat helaas nog steeds overschaduwt wordt door veel te veel mensen die het door omstandigheden niet zo goed hebben en daardoor aan de zijkant staan en toe moeten kijken hoe anderen een leuke Sinterklaasfeest en fijne Kerstdagen kunnen hebben.

Dat is dan ook de hoogstnodige reden voor Oldambt Aktief om opnieuw met vrijwilligers- en onder auspiciën van onze vereniging, ook dit jaar weer voor deze mensen op te komen.

Daarom zullen in de december feestmaand door Oldambt Aktief ook dit jaar weer acties worden gehouden voor degenen die door omstandigheden niet zo kunnen uitpakken als de meeste mensen. Elk kind heeft recht op een cadeautje van Sinterklaas en Kerstmis is nog steeds het feest van het Licht. De goed gevulde kerstpakketten waarmee men wordt verrast zijn zo’n lichtpuntje. Het gevoel dat men niet wordt vergeten en dat het extra’s  hen zo heel erg van harte is gegund , is juist in deze tijd helaas zo hard nodig is.

Kent u gezinnen/mensen van wie u weet dat Sinterklaas en/of Kerst niet uitgebreid gevierd kan worden, meldt u dat dan bij het actiecomité van de vereniging Oldambt Aktief via telefoon (0597) 552542 of per email oldambtaktief@kpnmail.nl.  Ook voor informatie over deze acties kunt u hier terecht.

Uiteraard zijn ook wij afhankelijk van donaties van particulieren en bedrijven ter ondersteuning van onze acties om het ook dit jaar weer opnieuw tot een groot succes te kunnen maken. Dus als u zich geroepen voelt om de mensen die het echt heel hard nodig hebben en ook een heel gelukkige kerst te geven dan kunt u uw bijdrage storten op een speciaal daarvoor geregistreerde bankrekening NL80SNSB0926404687 ten name van Oldambt Aktief onder vermelding van Kerst-actie en/of Sinterklaasactie.

Daarnaast is het ook heel belangrijk als u voor de sinterklaas actie spullen (zoals speelgoed , kleding e.d.) heeft voor de kinderen waar niets meer mee gedaan wordt te doneren, zodat wij er andere kinderen blij mee kunnen maken. Ook voor de grotere broers en zussen kunnen we wel schoolspullen of sportkleding e.d. gebruiken!!

Dit kunt u evt. brengen naar het ons huisadres; is Nieuwe Meerlandseweg 8 te Finsterwolde of bellen en dan halen wij het op, mag ook gebracht worden naar Lineke de Jonge adres ; Goudenregenlaan 7 te Winschoten en naar Gerda Haan adres ; Ockeweer 35 te Scheemda.

 

Namens alle mensen die hier heel erg blij en dankbaar voor zullen zijn alvast, bij voorbaat heel hartelijk dank voor elke gift!

Wel willen wij benadrukken dat deze actie’s uitsluitend bedoeld zijn voor mensen die het echt heel hard nodig hebben. Helaas moesten we vorig jaar ook mensen selecteren die wij niet konden bedienen omdat wij aan het eind van ons geld en middelen nog aanvragen over hadden.

Ofwel we hebben veel meer aanvragen dan wij helaas kunnen bedienen.

Het allermooiste zou zijn dat wij iedereen die dit verdient ook daadwerkelijk zouden kunnen voorzien van een beetje verlichting in de mooie dagen die komen.

Vorig jaar was het een groot succes en we hopen dat het dit jaar met uw medewerking een nog groter succes wordt, wij gaan ervoor.En wij gaan door, ieder jaar weer net zolang als nodig is.

Bedankt voor uw medewerking zowel de donaties alsook de opgaven van medeburgers.

Namens het vrijwilligers comité van Oldambt Aktief,

Nel Postmus – Kugel

Bond van Oldambtster Belastingbetalers komt met rapport over bouw De Klinker

HIER HEEFT ONZE GRONDLEGGER(PIETER POSTMUS)VAN OLDAMBT AKTIEF EEUWENLANGE DISCUSSIES OVER GEVOERD..
NU BLIJKT OOK WEER, OGEN VAN DE INWONERS ZIJN DESTIJDS DICHT GEDRUKT.
EN NU DE 1,5 MILJOEN STRAKS ZEKER NEERLEGGEN OP HET BORDJE VAN DE INWONERS!!!!!!
ONS ANTWOORDT IS DUIDELIJK: NEE…..

WINSCHOTENDe Bond van Oldambtster Belastingbetalers heeft een rapport geschreven over de bouw van cultuurhuis De Klinker In Winschoten.

De Klinker geldt als één van de meest omstreden bouwprojecten van de afgelopen jaren in Winschoten. Het begon met massale protesten tegen het plan om de oude Klinker (en Muziekschool) af te breken. Vervolgens ontstonden ellenlange discussies in de Winschoter, later Oldambtster, politiek over de bouw. Tijdens het bouwen ging de aannemer, Benus Bouw, failliet waardoor de bouw enkele miljoenen euro’s duurder uit viel.

Omdat er zoveel was misgegaan, wilde een aantal politieke partijen graag een onafhankelijk onderzoek. Dat is er uiteindelijk nooit gekomen. Reden voor de Bond van Oldambtster Belastingbetalers.

Belangrijkste conclusies

Belangrijkste conclusies van dit rapport zijn dat een belangrijke reden voor de bouw kostenbesparing was. Door het samenvoegen van bibliotheek, muziekschool, en theater zou volgens de plannenmakers zelfs een kleine winst op de exploitatie kunnen worden behaald.  Inmiddels is duidelijk dat het omgekeerde het geval is, zo wordt gesteld. De huidige Klinker kost bijna twee keer zoveel als de oude.

Verder, zo staat in het rapport, heeft de gemeenteraad meerdere rapporten door externe deskundigen laten opstellen waarin nadrukkelijk werd gewaarschuwd voor de risico’s van het project. “Men heeft zich er niets van aangetrokken. Sterker nog, verhalen over mogelijke winst werden voor zoete koek geslikt.”

Daarnaast, zo wordt beweerd, gaat de curator in het Benus-faillissement zich nu richten op de gemeente Oldambt. Er zou nog een onbetaalde rekening van 1,5 miljoen euro voor meerwerk van Benus liggen. De toenmalige projectleider van de gemeente heeft daar, volgens de Bond, zijn handtekening onder gezet. Gesteld wordt dat de kans aanwezig is dat de gemeente alsnog maximaal 1,5 miljoen euro moet betalen op de extra miljoenen die het al gekost heeft.

Complete verslag

Het complete verslag is te lezen op: http://www.bondvanoldambtsterbelastingbetalers.nl/cultuurhuis-bouw-en-exploitatie/

 

 

DE DRIJFVEER VAN OLDAMBT AKTIEF:

DE DRIJFVEER VAN OLDAMBT AKTIEF:

En toen was het zover; na vier jaar aan de zijlijn te hebben gestaan, waarin hij zich met flair vooral profileerde door zich met klem te verzetten tegen een geldverslindend prestigeprojecten, was het dan zover en werd hij met zijn partij, Oldambt Aktief, voor vier jaar gekozen in de Raad van Oldambt.

Maar het noodlot was hem niet goed gezind en maar na goed één jaar daaraan te kunnen deelnemen bleek een kortstondige ziekte hem fataal te worden.

Een vechter en een strijder ten top..

Als vader, opvolger en lijsttrekker van onze man  *pieter postmus*  richt ik mij  namens Oldambt Aktief graag tot u.

Een moment van overdenking na een periode van actie en campagne voeren

Hierbij denkende aan de Aktie die we met elkaar hebben gevoerd omtrent de gaswinning.

Oldambt Aktief was blij verrast, om samen met zoveel  inwoners van onze regio onze stem te laten horen in Groningen: Dit moet stoppen, gaskraan dicht.

Dan nog de verkiezingscampagne waarin de 12 partijen zich tot u hebben gericht met al hun plannen en toekomstbeelden.

Ook Oldambt Aktief  heeft de mensen geïnformeerd over onze partijstandpunten en toekomstbeelden.

In klare taal is er met de inwoners gesproken over  KLAARHEID die de burgers van de politiek kunnen verwachten.

Over de KOERS die wij als partij willen gaan varen naar een  betere toekomst voor onze Oldambt.

En niettemin de KANS EN die u verdient en toekomt.

Wij hebben als Sociale partij interesse getoond en  naar u geluisterd.

Daar waar het mogelijk was en kon, actie ondernomen, denkende aan de armoede bestrijding door middel van het doneren van boodschappen aan de *ondergrens* van onze bevolking.

Het grote verschil in vraag en aanbod baat Oldambt Aktief dan ook grote zorgen.

Een wat voor vele mensen normaal is( een gevulde boterham en een warme maaltijd) blijkt helaas niet  voor iedereen zo te zijn.

Ook de zorg heeft nog de hoognodige veranderingen te ondergaan.

Lange wachtrijen wat nu nog de dagelijkse gang van zaken is MOET veranderen.

Dit is een kleine greep van  een groot aantal punten wat Oldambt Aktief anders wil invullen.

Samen met u kunnen wij input gaan geven aan een nieuw te vormen gemeenteraad.

Namens  onze grote man( in blijvende herinnering)  vader,  fractievoorzitter en trotse lijsttrekker van de partij wil ik u danken voor de door u geschonken vertrouwen in Oldambt Aktief

 

Vriendelijke groet, fractievoorzitter Nico Postmus