“welzijn van de patiënt en de Cosis medewerkers”

“welzijn van de patiënt en de Cosis medewerkers”, in het Verpleeghuis Old Wolde van Oosterlengte te Winschoten.

De afgelopen dagen zal het U niet zijn ontgaan dat het opnieuw Oosterlengte is die in het nieuws is om op 1 april 2019 ( geen 1 april grap)te stoppen met de samenwerking van Cosis (voormalig NOVO organisatie).

Cosis,is een organisatie, die mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking helpt grip te krijgen op het leven.

Dat juist deze doelgroep de samenwerking die binnen en buiten het verpleeghuis Old Wolde veel waardering en respect geniet, is een onomstotelijk bewijs voor hun onmisbaarheid.

Heeft de directie van Zorginstelling Oosterlengte, deze bedrijfsvoering met de directieleden en de Centrale Cliëntenraad als mede met de Ondernemingsraad overlegt?

Is er goedkeuring over deze genomen belangrijke principebesluiten van de Raad van Toezicht?

Een keuze die blijkbaar boven het menselijk/ sociaal belang staat, waar de bezuinigingen onder de noemer van “prioriteiten stellen”, deze 12 Cosis- personeelsleden met een rugzakje/ beperking met hun 2 deskundige begeleiders inzetbaar voor de hulpbehoevende mensen, nu zomaar worden afgeserveerd.

1 van de sociale aspecten wat Oosterlengte kenmerkt, het media contact -de krant.

Deze ligt niet langer meer op de leestafel(s);moet dit ook worden gezien als een vooraf genomen bezuinigingsbesluit?

Voor de inwoners van Old Wolde en daarmee ook de overige bewoners van de verpleeghuislocaties van Oosterlengte, behoort het lezen van de courant tot de verleden tijd. Vooral het buitengebeuren via de krant, de enige mogelijkheid tot kennisname van informatie over de buitenwereld , spreekt niet langer voor zich.

Hoe ziet hun toekomstige situatie er straks uit?

Daar waar de directie van Oosterlengte voor de zoveelste keer met de botte bijl inhakt op voorzieningen t.b.v. het personeel en haar bewoners, spreekt de directie over “cliënten”, de contribuanten van de zorginstelling. Wij spreken met respect over een groep zeer van zorg afhankelijke cliënten, zijnde bewoners met veel waardevolle levenservaringen en niet te vergeten hun zwaar bevochten maatschappelijke bijdragen voor de samenleving toen en nu, waaruit de financiële middelen worden gegenereerd om het Balkenende-norm overstijgende salaris voor de directeur te betalen.

Begrip en respect voor een groep Cosis-medewerkers die zijn binnen gehaald, na een eerdere bezuinigingsronde op verzorgend Oosterlengte personeel, zijn de Cosis-mensen, die zich dagelijks inzetten voor de hulpbehoevende medemens en zich met hart en ziel inzetten om hun baan met volle 100% overtuiging te kunnen waarmaken, blijken nu ineens boventallig te zijn.

Juist die groep Cosis-medewerkers, die dat stukje extra kunnen bieden, om zo de enorme werkdruk van het verplegend personeel daar waar mogelijk te ondersteunen, worden nu aan de kant gezet en in een “andere ruimte” geplaatst. Wat die “andere ruimte” moge zijn, zal vast niet op de begroting mogen drukken!

Daar waar de Oosterlengte directie spreekt over catering en tuinwerkzaamheden, vergeet men de vele grote waardevolle belangen, zoals “het groepsbelang stimuleren” door mee te werken aan een sociaal evenement als

bijvoorbeeld de bingomiddag, bewoners helpen die zelf niet fruit kunnen afpellen door een handicap, daar waar het tekort aan vrijwilligers toeneemt, zijn zij er om de bewoners te ondersteunen. Een gesprek hebben met de bewoners en daar waar nodig een luisterend oor, er zijn voor de bewoners, even laten lachen en stralen, bijvoorbeeld, omdat iemand van de groep samen met hun een liedje gaat zingen.

Het noodgedwongen moeten verblijven als cliënt(en), heeft nadrukkelijk een ernstige rede voor hun verblijf in het verpleeg/verzorgingshuis Old Wolde. Naast Rust, Reinheid en Regelmaat, is er een zorgplicht om een menswaardig verblijf te bieden voor allen die hierin een bijdrage moeten ontvangen.

Dezelfde cliënt(en) die door een Cosis-medewerker met zeer veel liefde en aandacht worden verzorgd, juist dat stukje extra uiterlijke verzorging wat anders zo onmogelijk is vanwege de hoge werkdruk van het verplegend personeel, is van onschatbare waarde.

De toenemende spaarzame vrijwilliger die samen met de fantastische cateringgroep kookt, die iedere bewoner kent, in levensvraag en behoefte uit de zovele situaties die zich dagelijks afspelen, kan niet gemist worden.

Een gemeenschappelijke ruimte waar het samenzijn zo belangrijk is, vooral juist deze dingen node moeten missen, is echter ondenkbaar.

Een groep Cosis-medewerkers en hun begeleiding, zeer gemotiveerde mensen, die dagelijks hun beste been voorzetten, om het belang van de bewoners boven alles te stellen.

Die glimlach, praatje, gesprekje, vertroeteling, helpende hand: zegt de directie van Oosterlengte dat er per 1 april voor hen geen ruimte meer is binnen Old Wolde.

Dit is onvoorstelbaar en niet te bevatten.

De Cosis-medewerkers bij Old Wolde, hebben dit beslist niet verdiend!

Tot slot.

Wie is er na 1 april de extra helpende hand, het vertrouwde gezicht voor al die hulpbehoevende cliënten, onze medemensen? Kom niet aan met het antwoord, “de vrijwilligers”.

De directie van Old Wolde is toch wel bekend met het fenomeen van grote schaarste aan vrijwilligers.

Directie, kunt u aangeven waar U de oplossing ziet voor cliënten en de Cosis-medewerkers nu en in de toekomst, zonder een bezuinigingsronde ?

Afsluitend: de fractie en bestuur Oldambt Aktief maken zich hier zeer ernstige zorgen over!

Goedendag allen ,

Bij deze even mijn gedachtegang over een aantal zaken van de afgelopen tijd.

Als eerste de €17,50 eigen bijdrage.  Mijns inziens een huidige vorm van ongelijkheid, omdat alleen de mensen die aan de collectieve zorg van Menzis meedoen, gecompenseerd worden.

De mensen die niet zijn aangesloten om uiteenlopende redenen zoals het geld van de maximale premie gewoon niet kunnen missen, slaan hierdoor de plank volledig mis.Het is wel een heel dure premie, helemaal voor de minima zoals wij die ook kennen.Daar zouden wij op moeten ageren, mede omdat de regeling vanuit het rijk een jaar uitgesteld is.

Bovendien zijn er mensen die een bepaalde soort medicatie nodig hebben, maar dat dit jaar niet meer vergoed wordt.Men moet maar een alternatief zoeken. Echter dat alternatief werkt niet waardoor de patiënt helemaal niet meer kan functioneren, of men moet de medicijn zelf betalen. Iets wat voor deze groep onmogelijk is. Kosten €50,00 of meer per maand, een bedrag dat  absoluut niet gemist kan worden.

Hoe gaan we hiermee om? Men denkt we zijn uitgebreid verzekerd maar toch beperkingen?  Waar vinden wij als inwoners het zo sterk vernoemd college beleid terug: de sterkste schouders dragende zwaarste lasten!!                          Een aanzuigende werking heeft de  wethouder gezegd, maar is dat dan bepalend voor de zorg van onze burgers?

Een gat in de begroting wordt gezegd, nou dat wordt anders ook opgevuld met geld uit de algemene reserve! Of we laten prestige objecten achterwege, want een goede zorg voor onze burgers, moet prioriteit nummer 1 zijn.

En dan nog het volgende punt van aandacht;

Zonneparken mogen niet meer aangelegd worden omdat het netwerk het niet aankan volgens de netwerkbeheerder. Dat klopt ook want je kunt maar een beperkte hoeveelheid elektriciteit transporteren.Vergelijk het met water, je kunt maar een bepaalde hoeveelheid water door een leiding persen.Dat heeft een maximum grens en met elektriciteit is dat net zo.Als het zo doorgaat, moeten we net als een aantal jaar geleden, betalen om onze elektriciteit op het net te krijgen.

Eveneens het feit, dat Nederland een doorvoerland is van elektriciteit vanuit het oosten naar het zuiden. Dus vanuit Duitsland of verder naar België en verder, waarom?Nu daar wordt aan verdiend en omdat Nederland het betrouwbaarste netwerk heeft. Daarom is onze conclusie dat het onderzoek naar draagkracht in Finsterwolde, nu al achterhaald is en overbodig. Wederom een grote berg weggegooid geld.

En wat ons ook grote zorgen baart is dat de vaste lasten stijgen en voor de minima een nog groter probleem gaan worden.

Evenals het autorijden wat ook steeds duurder gaat worden en men daarom nog verder geïsoleerd raakt, met als gevolg dat er nog meer mensen in de problemen komen en de plaatselijke en regionale economie ondermijnd wordt.

Hoogachtend namens Oldambt Aktief,

Fractievoorzitter Nico Postmus.

Kerstpakkettenactie

Kerstpakkettenactie 2018 !

Kerstmis , het feest van het licht….
De goed gevulde kerstpakketten waarmee men wordt verrast zijn zo’n lichtpuntje. Het gevoel dat men niet wordt vergeten en dat het extra’s hen zo heel erg van harte is gegund is juist in deze tijd nodig!

Kent u gezinnen/mensen van wie u weet dat Kerst niet uitgebreid gevierd kunnen worden, meldt u dat dan tot 15 DECEMBER bij ons per email oldambtaktief@kpnmail.nl.
Ook voor informatie over deze acties kunt u hier terecht.
Uiteraard zijn ook wij voor deze actie zeker afhankelijk van donaties van particulieren en bedrijven ter ondersteuning van onze projecten .
Dus als u zich geroepen voelt om de mensen die het echt heel hard nodig hebben en ook een heel gelukkige kerst te geven dan kunt u uw bijdrage storten op bankrekening NL80SNSB0926404687 ten name van Oldambt Aktief onder vermelding van Kerstactie.

Producten voor de kerstpakketten zijn vanaf aanstaande maandag 10 december weer welkom bij Nel Postmus (Nieuwemeerlandseweg 8 , Finsterwolde) en Lineke de Jonge ( Goudenregenlaan 7, Winschoten) . Via een pb kunt u evt een afspraak met ons maken.
Kunt u het niet zelf brengen dan is er altijd de mogelijkheid dat we uw donatie ophalen.

Namens alle mensen die hier heel erg blij en dankbaar voor zijn alvast bij voorbaat heel hartelijk dank voor elke gift , klein of groot !
Wel willen wij benadrukken dat deze actie uitsluitend bedoeld is voor mensen die het echt heel hard nodig hebben. Helaas moesten we vorig jaar ook mensen selecteren die wij niet konden bedienen omdat wij aan het eind van ons geld en middelen nog aanvragen over hadden.
Ofwel we hebben veel meer aanvragen dan wij helaas kunnen bedienen.

Maar vorig jaar was het een groot succes en we hopen dat het dit jaar weer een succes wordt, maar wij gaan ervoor!

Namens Oldambt Aktief kerstactie team ,

 

https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-journaal/onderwerpen/484416-nel-en-nico-postmus-delen-kerstpakketten-uit-aan-de-mensen-die-het-echt-nodig-hebben?fbclid=IwAR2SsVw4O_pZTXbk1osQSPsrKg61beapQwV9D-ELOueSRTeiHYYECCz3skQ

Dorpenronde Beerta met Gea en Jacob

Donderdag 18 oktober waren onze commissieleden Jacob Venema en Gea Geerdes namens Oldambt Aktief aanwezig bij de dorpenronde Beerta.

Het startschot werd gegeven door onze waarnemend burgemeester Rika Pot.
Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om ons richting de inwoners voor te stellen, zodat de mensen ook een gezicht hebben bij een naam.

Na een aantal bestuurlijke momenten werd er door de studenten van de Hanze Hoge School een presentatie getoond over de visie van het dorp Beerta.

Het geheel werd afgesloten met een vragenronde waar door de inwoners ook gretig gebruik van werd gemaakt.

Er waren een aantal stands, onder andere stichting peuterwerk, waar wij als partij een fijn gesprek met de teamleider hebben gevoerd.
Kortom nieuwe afspraken zijn weer gemaakt om nog dichter bij de burger te staan dan nu reeds al mogelijk is.

Als afsluiting was er onze muzikale held, Erwin de Vries met een mooi, eerlijk en oprecht repertoire, grote klasse.

Al met al een zeer informatieve avond vol ideeën,   Beerta bedankt.

Oldambt Aktief

OLDAMBT AKTIEF

Staat voor de Kansen die we als inwoner krijgen en moeten benutten.

Staat voor de Koers die wij samen met u willen gaan varen.

Staat voor de Klare taal die wij spreken…… kort, bondig en duidelijk voor iedereen.

Voelt u zich samen met ons geroepen om de juiste weg in te slaan?
Wordt dan nu lid en meld je aan bij OLDAMBT AKTIEF.

Omdat het anders kan en moet!!

Voor informatie kunt u contact opnemen met onze fractie voorzitter Nico Postmus of met een van onze commissie leden, Jacob Venema, Nico de Leede en Gea Geerdes.

Het is ook uw stem dat telt!!